Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Staket, plank och mur

Har du koll på vad som krävs för att bygga staket, plank eller mur? Glöm inte ta hänsyn till trafiksäkerheten när du ska bygga nytt.

När behövs bygglov?

För staket som är glest (minst 50 procent luft och 50 procent material) krävs inget bygglov. Desamma gäller för nätstängsel och glesa smidesstaket

Staket med tätare konstruktion definieras som plank och generellt krävs en ansökan för byggärendePDF om det är högre än 1,1 meter över mark. Tätt staket placerat på en mur kräver bygglov om den sammanlagda höjden är större än 1,1 meter. Observera att höjden på staket/plank/mur räknas från befintlig marknivå.

Vid utfart från tomt får höjden vara max 70 centimeter på buskar, staket samt längden 2,5 meter åt vardera hållet skall vara sikttriangel. Vid hörntomt ska höjden vara 70 centimeter samt 10 meter åt vardera hållet. Placeras staket i tomtgräns eller närmre än 4,5 meter krävs ett medgivande från din granne.

Åtgärd

Bygglov krävs

Anmälan krävs

Plank som inte är högre än 1,1 meter över mark

Nej

Nej

Plank som är högre än 1,1 meter över mark

Ja

 

Mur som är max 0,5 meter hög och ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter

Nej, om grannar är överens

Nej, om grannar är överens

Kantstöd, 20-30 centimeter

Nej

Nej

Mur högre än 0,5 meter

Ja

 

Mur som är max 0,5 meter hög och ligger inne på tomten mer än 4,5 meter från tomtgräns

Nej

Nej

Vad är bygglovbefriat?

I plan- och bygglagen finns särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus. För dessa gäller att plank och murar runt skyddade uteplatser inte kräver bygglov om de placeras inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Om grannarna som berörs godkänner en placering närmare tomtgräns än 4,5 meter krävs inte heller bygglov. För att undvika problem i framtiden rekommenderar miljö- och byggnadsnämnden att man tar ett sådant godkännande skriftligt.

Tänk på trafiksäkerheten

Plank, staket och häckar får därför inte vara mer än 0,7 meter höga i korsningar och vid utfarter. Då kan den som sitter i bil ha fri sikt. Vi följer Trafikmyndighetens riktlinjer som innebär att i korsningar på bostadsgator bör en sikttriangel med sidorna 10 meter räknat från vägbanans kant vara fri från siktskymmande föremål på en höjd av 0,7 meter, mätt från vägbanan.

Vid utfart från tomtmark bör en sikttriangel med sidorna 2,5 meter räknat från vägbanans kant vara fri från siktskymmande föremål på en höjd över 0,7 meter, mätt från vägbanan. Observera att riktlinjerna även gäller siktskymmande häckar och buskage.

Prata ihop dig med grannen om du tänker bygga nära tomtgräns. Tänk på att till exempel inte skugga eller skärma av grannens sjöutsikt med ditt plank.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

574 80 Vetlanda

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda