Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Häst

Vad gäller för hästhållning inom detaljplanlagt område och hur går du tillväga om du vill begrava din häst?

Hästar vid Vetlanda ridhus.

Anmälningsplikt

Enligt Vetlanda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att ha häst inom detaljplanelagt område. Du gör din ansökan om tillstånd för nötkreatur, häst, get, får eller svinPDF till miljö- och byggnämnden.

Nedgrävning av död häst

Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta miljö- och byggförvaltningen, som ger anvisningar för nedgrävningen och godkänner lämplig plats.

Vid nedgrävning ska följande punkter beaktas:

  • Avstånd från nedgrävningsplats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt.
  • Nedgrävning ska ske till ett sådant djup att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Hästkrematorie

I Munka-Ljungbylänk till annan webbplats, nordvästra Skåne, finns ett krematorie som är speciellt byggt för hästar. I Ålbergalänk till annan webbplats, mellan Nyköping och Norrköping, finns ett krematorie för både hästar och smådjur.

Kontakt

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Miljö- och byggförvaltningen

Telefon: 0383-971 80
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda