Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Sällskapsdjur

Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att det inte uppstår olägenheter för människors hälsa.

Tillstånd

Enligt Vetlanda kommuns lokala hälsoskyddsföreskrifterPDF krävs tillstånd av miljö- och byggnämnden för att inom detaljplanelagt område hålla:

Om du ska hålla färre än fem höns klassas de som sällskapsdjur och du behöver inget tillstånd. Generellt ges inte tillstånd för tupp och påfågel.

Hund och katt

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Vetlanda kommunPDF ska hundar hållas kopplade på offentliga platser, allmänna badplatser och på motionsspår. Du måste plocka upp avföring efter din hund på gator och torg, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, parkområden, motionsanläggningar samt på allmänna badplatser.

Det är tillåtet att ha katter lösa, även i tätort. Vi kan inte ställa krav på att en kattägare alltid ska veta vad katten gör eller att han/hon ska kunna hindra katten från att vara på ett visst ställe. Om sanitära eller andra problem uppstår kan miljö- och byggnämnden dock besluta om begränsning av antalet katter för en ägare.

Om du störs av din grannes husdjur

Om du störs av grannens husdjur bör du i första hand själv tala med grannen. Om du upplever att problemen fortsätter kan du kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Föreningens stadgar eller regelverket som gäller för boende i hyresfastigheten innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

Om du misstänker att djur far illa

Om du misstänker att djur far illa ska du kontakta länsstyrelsenlänk till annan webbplats i Jönköpings län. Vid akuta fall ska du ringa polisen. Du kan vara anonym.

Begravningsplatser för husdjur

Om djuren har en ägare ska denna ta hand om djuret även efter att det avlidet. Om djuren rymmer och därefter avlider är det ägarens ansvar att ta hand om kadavret.

Mindre husdjur får grävas ner hemma utan tillstånd. I Flattingelänk till annan webbplats mellan Ljungby och Värnamo finns ett krematorium för sällskapsdjur.

Kontakt

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Telefon: 010-22 36 123
djurskydd.jonkoping@lansstyrelsen.se

Polisen

​Telefon: 114 14

Flattinge Smådjurskremering

Telefon: 073-848 50 05

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda