Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Eldstad och rökkanal

Du måste alltid göra en anmälan till kommunen innan du installerar eller ändrar en eldstad eller kassett. Tänk på att du måste ha ett beviljat startbesked innan du börjar en anmälningspliktig åtgärd.

Eldstad

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad, rökkanal eller skorsten krävs alltid en ansökan för byggärendePDF. Detta gäller för alla typer av byggnader oberoende av var i kommunen ditt hus finns. Du får inte börja installera förrän miljö- och byggnämnden handlagt ditt ärende och gett dig startbesked.

Eldstaden/rökkanalen får inte användas innan räddningstjänst/skorstensfejarmästare besiktigat den utan anmärkning och miljö- och byggnämnden utfärdat ett slutbesked. Tas eldstaden i bruk innan du har fått ett slutbesked kan en byggsanktionsavgift tas ut. Slutbeskedet utfärdas och skickas av miljö-och byggförvaltningen efter att vi mottagit ditt besiktningsprotokoll.

Rådgör med räddningstjänst/skorstensfejarmästare redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad.

När ska anmälan göras?

  • Vid nyinstallation av eldstad, insats, kakelugn, braskamin, rökkanal eller panna.
  • Vid installation av brännare eller bränslebyte till exempel från olja till pellets.
  • Vid byte till större eldstad med högre effekt än tidigare.

När ska anmälan inte göras?

  • Vid glidgjutning av skorsten, insättning av insatsrör i befintlig skorsten.
  • Vid byte av eldstadsplan.
  • Vid byte av likvärdig eldstad med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt.

Handlingar till miljö- och byggförvaltningen

Vid anmälan om installation av eldstad ska följande handlingar lämnas in till
miljö- och byggförvaltningen:

  • Ansökan för byggärendePDF.
  • Ritningar av plan/fasader i skala 1:100 som visar placering av eldstad och rökkanal/skorsten. Finns befintlig rökkanal/skorsten behövs inte fasadritning.

Sotning

Du sotar i första hand för att förhindra brand. En stor del av alla bränder i bostadshus är relaterade till eldstäder och skorstenar. Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.

Skorstensfejarmästarna SYD ABlänk till annan webbplats har uppdraget att rengöra och sota i Vetlanda kommun. Brandskyddskontroll och övriga besiktningar av eldstäder, görs av Höglandets räddningstjänstförbund.

Kontakt

Tobias Emeskoog

Tobias Emeskoog

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 97, 070 - 37 014 15
miljo.bygg@vetlanda.se

Per-Erik Paulsson

Per-Erik Paulsson

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-971 98, 070-566 71 98
miljo.bygg@vetlanda.se

Susanne Weinfors

Susanne Weinfors

Byggnadsinspektör
Miljö- och byggförvaltningen
Telefon: 0383-97195, 072-71 82 87 31
miljo.bygg@vetlanda.se

Höglandets Räddningstjänstförbund

Telefon: 0383-46 77 77
hoglandet@raddningstjansten.se

​Skorstensfejarmästarna Syd AB

Telefon: 010-499 28 00​
info@sotarna.com 

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda