Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Funderar du på solel i din villa?

Finns det lämpliga ytor för solpaneler? Hur är lutningen? Skuggas huset? Ja, det finns en del att tänka på om du vill ha solel i ditt hus.

Hur stor anläggning du ska välja beror bland annat på hur mycket el hushållet förbrukar och när energin används. En normalstor villaanläggning ligger idag på cirka tre till sex kilowatt. Hur modulerna med solceller placeras påverkar hur mycket el som produceras. Vill du starta i mindre skala kan du alltid bygga ut anläggningen i framtiden om yta finns. Börja med att ta reda på ditt hushålls förbrukningsprofil. Den kan du få från ditt elnätsbolag.

Möjlighet att söka bidrag

Du kan söka antingen ett så kallat investeringsstöd eller ROT-avdrag. Investeringsstödet är 20 procent, max 1,2 miljoner kronor, per anläggning och söks hos länsstyrelsen. ROT-avdrag för installationen är en schablon på nio procent av totalkostnaden av anläggningen och söks hos Skatteverket.

Kostnaden för drift och underhåll är låg. Du är också berättigad till en skattereduktion på 60 öre/kWh, max 18 000 kronor/år, för el du matar in på nätet.

Behöver jag bygglov för att sätta upp solceller?

Ligger solpanelerna parallellt med taket krävs inget bygglov. Är panelerna uppresta i en annan vinkel än takvinkeln ska du ha bygglov. Placerar du panelerna på mark eller vägg krävs oftast bygglov, eftersom risk finns att blänk kan störa omgivningen. Bygglov krävs också om det är en kulturhistoriskt värdefull byggnad eller en byggnad som i kommunens översiktsplan anges som värdefull.

Kontakt

Anders Bernberg

Anders Bernberg

Miljöstrateg
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 90, 070-648 88 44
anders.bernberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-31

Synpunkt Vetlanda