Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Tanka miljövänligt

Fordonstrafiken är idag den enskilt största förbrukaren av fossila bränslen och det påverkar klimatet på ett mycket negativt sätt. En omställning av fordonsbränslen till förnyelsebar energi är en absolut nödvändighet. Omställning kostar pengar, kräver ny teknik och tar tid. Vetlanda kommun vill vara ett föredöme, visa goda exempel och möjliggöra för medborgare att göra egna val.

Laddstolpe för elbilar på Gladans parkering.

Elbil

Våra transporter är den enskilt största orsaken till den stora mängden koldioxid i vår atmosfär och som i sin tur påverkat vårt klimat i negativ riktning. Att genomföra en omställning där vi kommer bort från fossila bränslen är en absolut nödvändighet. Vetlanda kommun visar på möjligheterna genom att i sin organisation ha ett antal eldrivna bilar som används i den dagliga verksamheten.

Laddningsmöjligheter för elbilar i Vetlanda

Vecka 42 är laddstolpen på Gladans parkering ur funktion på grund av reparation.

  • Gladans parkeringlänk till annan webbplats finns en laddstolpe med två uttag.
  • Laddboxar finns hos Skobes och Njudungs bil.

Ladda din bil på Gladans parkering

Laddaren är ansluten till Park+Charge system. Du behöver en tagg för att öppna, starta och avsluta laddningen. Taggen kan du under dagtid låna i stadshusets servicecenter, entré från torget. Alternativt beställer du en egen tagglänk till annan webbplats och får därmed även tillgång till laddstolpen dygnets alla timmar och systemets övriga laddstationer. Laddningen i Vetlanda är kostnadsfri. Beräknad laddningstid för en normalbil är fyra till fem timmar.

Biogas

För att kunna sälja naturgas som drivmedel krävs det att den förädlas till drivmedelskvalité. Det innebär att bland annat koldioxid, svavelföreningar och vattenånga avskiljs från metangasen så att man får en torr gas med en metanhalt på cirka 98 procent.

Utsläppen av miljöfarliga kolväten från lätta fordon är 90 procent lägre vid metandrift än vid bensindrift. I tunga fordon är även utsläppen av kväveoxider låga. Att köra på naturgas minskar utsläppen av koldioxid med 15-20 procent jämfört med bensin och vid biogasdrift med närmare 100 procent. Biogas är ett av det renaste fordonsbränslet och görs av exempelvis matavfall eller slam från avloppsreningsverk.

Vetlanda kommun är engagerade i länsprojektet Kraftsamling biogas som arbetar för en ökad tillgänglighet på biogas i hela Jönköpings län. Vårt energibolag VETAB kom på sjätte plats bland Sveriges kommuner i Avfall Sveriges ranking 2014.

Var kan man tanka fordonsgas?

I dagsläget finns det ingen möjlighet att tanka biogas i Vetlanda. Tillsammans med ett flertal kommuner ingår Vetlanda i ett länsgemensamt projekt för att i framtiden kunna skaffa en biogasproduktion. Enligt beräkning ska det finnas en biogasproduktion i Vetlanda inom tre år.

Närmaste tankställe där det är möjligt att tanka biogas finns i Nässjö, Sävsjö och Växjö. På Fordonsgaslänk till annan webbplats finner du mer information om övriga tankställen i Sverige.

Kontakt

Anders Bernberg

Anders Bernberg

Miljöstrateg
Kommunkansli, Kommunledningsförvaltning
Telefon: 0383-971 90, 070-648 88 44
anders.bernberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-13

Synpunkt Vetlanda