Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Värmepump

Innan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten, måste du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

En anmälan om installation av värmepumpsanläggning ska lämnas in till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan installationen påbörjas. Om fastigheten ligger inom ett vattenskyddsområde behöver du istället ansöka om tillstånd.

Om du borrar på annans mark eller närmare än tio meter från grannens tomtgräns måste du bifoga ett skriftligt grannyttrande från berörda grannar.

På en situationsplan ska den planerade platsen för kollektorslang eller borrhål ritas ut. Vattendrag, sjöar och diken inom 50 meter från anläggningen ska också finnas med.

En komplett anmälan

Avgift

För handläggning av anmälan om installation av värmepump tas en avgift ut på för närvarande 875 kronor. Avgiften för handläggning av ansökan om tillstånd är 2 625 kronor.

Om du påbörjar installationen av en värmepumpsanläggning utan att ha gjort en anmälan till miljö- och byggförvaltningen riskerar du en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Installerar du en värmepumpsanläggning utan tillstånd är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Kontakt

Mats Adolfsson

Mats Adolfsson

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 47, 072-532 02 50
mats.adolfsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-19

Synpunkt Vetlanda