Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Sanering Skyttemossen-Vildvinet

Saneringen av Skyttemossen-Vildvinet pågår 2017-2018.

Tidsplan

Saneringsprojektet startar under slutet på maj månad med att avverka träd och buskar i området för åtkomlighet vid kommande arbete. I mitten av augusti påbörjas själva saneringen i form av schaktningsarbete. Detta beräknas pågå fram till sommaren 2018 och därefter kan bostadsprojekt påbörjas. Förutom bostäder ska även förskolan vid Tomasgården byggas om.

Vad är det vi tar bort?

Materialet som forslas bort är fyllnadsmaterial innehållande gamla sopor och torv. Cirka 90 000 ton massor kommer att tas bort och ersättas med rena jordmassor. Föroreningarna som finns på platsen är bundna till jorden och sprids normalt inte med luften.

Trafikstörningar, buller och säkerhet

Det kommer bli livlig trafik i området, då flera lastbilar är igång samtidigt och kör mellan saneringsområdet och Njudung Energis avfallsanläggning på Flishult. Ljud från verksamheten med gräv- och lastmaskiner kommer huvudsakligen att förekomma under vardagar dagtid mellan kl. 06-19. Saneringsområdet kommer under hela processen att vara inhägnat och avspärrat. Under den tid när personal inte finns på plats kommer grindar för passage även att vara låsta.

Kontakt

Thomas Svensson

Thomas Svensson

Byråinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 83, 070-586 71 83
Thomas.Svensson@vetlanda.se

Robert Gass

Projektledare

Njudung Energi AB

Telefon: 0383-76 38 09, 072-146 64 69

robert.gass@njudung.se

Senast uppdaterad 2017-05-22

Synpunkt Vetlanda