Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Har du blivit matförgiftad?

Har du blivit sjuk efter att ha ätit ute på restaurang eller annan servering eller efter att du ätit mat som du köpt i livsmedelsbutik? Då ska du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kommunens livsmedelsinspektörer gör då en bedömning. Om det bedöms som sannolikt att en viss livsmedelsanläggning orsakat sjukdomen görs en utredning. Det kan bestå i att anläggningen inspekteras och hygienen kontrolleras. Miljö- och byggförvaltningens utredning syftar till att undvika att fler drabbas.

Så här gör du en anmälan

En snabb anmälan om misstänkt matförgiftningPDF underlättar utredningen av smittkälla och kan skydda andra från att bli sjuka. Du kan välja att vara anonym, men det är värdefullt om du lämnar telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Alla uppgifter i en myndighets register är allmän handling och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

För att vara behjälplig vid utredning av vad som orsakat matförgiftningen bör du vid kontakt med förvaltningen försöka uppge följande:

  • Vad tror du orsakade din sjukdom?
  • Var köpte du den mat som du misstänker ha orsakat sjukdomen (restaurang eller butik)?
  • När åt du av maten som du misstänker orsakade matförgiftningen (datum och tid)?
  • Var det fler personer som åt av den misstänkta maten?
  • Hur många av dessa blev sjuka med likartade symptom?
  • När blev du sjuk (datum och tid)?
  • Vilken typ/typer av sjukdom har du drabbats av? (Feber, illamående, magont, kräkningar, diarré, huvudvärk, hudrodnad, ont i kroppen, påverkan på balanssystemet, annat)
  • Har du haft kontakt med läkare?
  • Är du återställd och i så fall när blev du återställd?

Om du inte har blivit sjuk, men har observerat något som du anser innebär risk att konsumenter blir sjuka, eller på annat sätt avviker från reglerna för livsmedelshantering, kan du också kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Kontakt

Miljö- och byggförvaltningen

Stadshuset
574 80 Vetlanda

Telefon: 0383-971 80
miljo.bygg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda