Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Rökfria serveringar

Den 1 juni 2005 blev det förbjudet att röka på serveringar. Rökförbudet gäller alla lokaler inomhus där man i näringsverksamhet serverar mat/dryck. Även när ett serveringsställe abonneras till slutna sällskap gäller rökförbudet. Förbudet gäller även rökning med vattenpip.

Rökrum

Serveringarna har möjlighet att inrätta rökrum. I rökrummen får ingen servering eller annan verksamhet förekomma. Mat och dryck får inte heller föras med in i rökrummet.

Rökning utomhus

Rökförbudet gäller inte vid servering utomhus. Vad som ska tolkas som ”utomhus” beskrivs inte i detalj i lagen. Som vägledning kan följande anges:

  • En förutsättning för att rökning ska tillåtas är att rök inte tränger in i den permanenta serveringslokalen. Kraven gäller oavsett väggars material och tak till exempel glas, tältduk, markisväv och trä.
  • Rökförbud gäller om 50 procent eller mer av den totala vägg- och takytan är tillsluten. Som vägg och tak räknas ytor som inte vetter mot den permanenta serveringslokalen.

Vad händer om någon röker där det är förbjudet?

Den som är ägare eller den som disponerar serveringsstället är ansvarig för att rökförbudet upprätthålls. I första hand bör ägaren eller dennes personal upplysa om rökförbudet och uppmana den som röker att sluta röka, röka utomhus eller i eventuellt rökrum.

Om en restaurangägare inte upprätthåller rökförbudet har miljö- och byggnämnden rätt att meddela de förelägganden och förbud som behövs för att rökförbudet ska följas. Miljö- och byggnämnden har möjlighet att besluta om förbud eller föreläggande med vite.

Kontakt

Maria Melakari

Maria Melakari

Livsmedelsinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 96, 070-640 12 21
Maria.Melakari@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-28

Synpunkt Vetlanda