Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Enskilt avlopp

I kommunens större tätorter finns kommunala ledningar för vatten och avlopp, men om du bor eller ska bygga ett nytt hus på landet måste du rena ditt avloppsvatten i en egen enskild avloppsanläggning. Kontakta alltid miljö- och byggförvaltningen i god tid innan du ska göra en ny avloppsanläggning eller ändra en anläggning som redan finns.

I avloppsvattnet från hushåll finns mikroorganismer som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tillräckligt kan det leda till smittspridning. De flesta mikroorganismer är ofarliga för människor, men vissa kan skapa sjukdom.

Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat kan påverka både yt- och grundvatten och det kan förorena både din egen och grannars vattentäkter. Avloppsvatten kan också påverka badvatten och vattendrag samt ge upphov till störande lukt och försumpning. Utsläpp av avloppsvatten som inte är tillräckligt renat från växtnäringsämnen bidrar också till övergödning.

Vad säger lagen?

Miljöbalken säger att avloppsvatten ska avledas och renas eller på något annat sätt tas om hand, så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För att det ska vara möjligt måste lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar finnas.

Du behöver tillstånd för att anordna en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas. Du ska göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen i god tid innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.

Kontakt

Linda Almqvist

Linda Almqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 82, 070-586 71 82
linda.almqvist@vetlanda.se

Jeanette Toll

Jeanette Toll

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 85, 070-586 71 85
jeanette.toll@vetlanda.se

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda