Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Köpa eller sälja hus med eget avlopp

Klarlägg status på vatten- och avloppsanläggningar vid husförsäljning. Det ligger i både säljarens och köparens intresse för att undvika framtida frågor, missförstånd och i värsta fall tvister.

Du som köper hus

Enskild brunn och avlopp omfattas av din undersökningsplikt, men ingår normalt inte i en överlåtelsebesiktning. Du måste därför själv ta reda på vatten- och avloppsanläggningarnas status inför husköpet. Ta gärna hjälp av avloppsguidenlänk till annan webbplats.

Som fastighetsägare kommer du att ansvara för att ditt dricksvatten håller god kvalitet och att din avloppsanläggning har ett giltigt tillstånd och klarar gällande krav för rening. Om en anläggning för vatten eller avlopp är yngre än tio år och visar sig vara felbyggd, kan det finnas möjlighet att reklamera anläggningen enligt konsumenttjänstlagen.

Du som säljer hus

Sammanställ de handlingar du har, såsom tillstånd från kommunen, teknisk dokumentation, ritningar, dricksvattenprov och skötselråd för vatten- och avloppsanläggningarna som underlag för köparen.

Kommunens roll

Miljö- och byggförvaltningen är tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar. Vi bedriver tillsyn för att kontrollera att reglerna följs och utfärdar även tillstånd för avloppsanläggningar. Miljö- och byggförvaltningen hjälper dig gärna om du har frågor kring vad som gäller för vatten och avlopp på din fastighet.

Fastighetsmäklarens roll

Mäklarens uppgift är bland annat att förmedla säljarens information om fastigheten. Har mäklaren kännedom om eller särskild anledning att misstänka något om fastighetens skick, som kan ha betydelse för en köpare, ska mäklaren upplysa om detta. Det är inte mäklarens roll att bedöma dricksvattenbrunnen eller avloppsanläggningen eller ge råd om teknik.

Kontakt

Linda Almqvist

Linda Almqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 82, 070-586 71 82
linda.almqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda