Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Kretsloppsanpassad torrtoalett

Istället för vattentoalett kan du välja en torr lösning. En kretsloppsanpassad torrtoalett är miljövänligare och ofta billigare än en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.

Det har utvecklats flera alternativ som till utseendet inte skiljer sig mycket från en vattentoalett. Det finns ett flertal olika varianter där fekalier och urin behandlas eller bryts ner på olika sätt.

Om du väljer en kretsloppsanpassad torrtoalett får du en lägre vattenförbrukning och risken för smittspridning och övergödning av närliggande vatten minskar. Men framför allt är toalettavfallet en resurs om urin och fekalier återförs till kretsloppet. Att kompostera sitt eget toalettavfall och ta tillvara mullen och näringsämnena på den egna tomten är enkelt och ger en god miljövinst.

Många torrtoaletter att välja mellan

Det finns ett stort utbud av torrtoalettlösningar, till exempel olika förmultningstoaletter och enkla utedass med latrinkompostering. Vissa torrtoaletter kräver lite utrymme och är lätta att installera. Andra kräver stor plats.

Det finns torrtoaletter som nästan har samma komfort som en vattentoalett, men de kräver mer tillsyn och skötsel för att undvika problem med flugor och lukt. Genom att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor och de torra fekalierna blir lättare att hantera och kompostera. Om du väljer en torr lösning för toalettavfallet behöver du någon form av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Latrinkompostering

Med många torrtoaletter följer latrintunnor som det går att kompostera toalettavfallet i. Du kan också kompostera i en latrinkompost som finns färdiga att köpa eller så kan du bygga en själv. I en latrinkompost komposteras toalettavfallet från ett utedass eller torrtoalett.

Det går utmärkt att kompostera toalettavfallet tillsammans med nedbrytbart hushållsavfall och trädgårdsavfall. Hanteringen av toalettavfall får inte orsaka olägenheter för människors hälsa eller miljön. För att få ta hand om ditt eget toalettavfall behöver du ansöka om eget omhändertagande av latrin på slamtömningPDF hos miljö- och byggnämnden.

Hämtning av latrin

Om man inte vill eller kan ta hand om sitt toalettavfall själv är hämtning av latrin ett alternativ. Hämtning av kärl sker efter beställning hos Njudung Energilänk till annan webbplats. Efter beställning utförs hämtning vid nästa sophämtning om inget annat är överenskommet.

Kontakt

Linda Almqvist

Linda Almqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 82, 070-586 71 82
linda.almqvist@vetlanda.se

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Jeanette Toll

Jeanette Toll

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 85, 070-586 71 85
jeanette.toll@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-18

Synpunkt Vetlanda