Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Nytt avlopp

Enskilda avlopp är en benämning på de avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet. Nästan alla fastigheter utanför tätbebyggt område har någon form av enskilt avlopp.

För att anlägga en ny enskild avloppsanordning krävs en ansökan om inrättande av avloppsanordningPDF från miljö- och byggnämnden. En ansökan krävs också för att byta ut en befintlig anläggning till en ny. Om du ska göra ändringar på en befintlig avloppsanordning eller installera en torrtoalett använder du samma blankett för att göra en anmälan om din ändring.

Grannfastigheter vars vattentäkt ligger inom 100 meter från infiltrationen ska informeras och få möjlighet att yttra sig. Du måste i detta fall lämna in ett grannyttrande. Därför är det bra om du redan i ett tidigt skede informerar dina grannar om vad du tänker göra.

En komplett ansökan att lämna till miljö- och byggnämnden

Vänta på besked

Både ansökan om tillstånd och anmälan ska lämnas in skriftligt i god tid innan arbetet planeras. Om ansökan och handlingarna är tydliga och kompletta från början blir handläggningstiden kortare.

Vidta inga åtgärder förrän du har fått ett skriftligt beslut från miljö- och byggnämnden. Att inrätta eller ändra en avloppsanläggning utan beslut kan leda till en så kallad miljösanktionsavgift.

Avgifter

  • Avgiften för handläggning av anmälan är 2 625 kronor.
  • Tillstånd för att inrätta eller ändra en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett kostar 3 500 kronor.
  • Tillstånd för att inrätta en annan toalett än vattentoalett kostar 875 kronor.

Om du påbörjar arbetet med anläggningen utan att ha tillstånd från miljö- och byggnämnden riskerar du en miljösanktionsavgift på 5 000 kronor. Utför du en åtgärd som kräver anmälan till miljö- och byggförvaltningen utan att en korrekt anmälan har gjorts är miljösanktionsavgiften 3 000 kronor.

Kontakt

Linda Almqvist

Linda Almqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 82, 070-586 71 82
linda.almqvist@vetlanda.se

Jeanette Toll

Jeanette Toll

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 85, 070-586 71 85
jeanette.toll@vetlanda.se

Jessica Hjelte

Jessica Hjelte

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 89, 070-586 71 89
jessica.hjelte@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-09

Synpunkt Vetlanda