Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Slamtömning

Slamavskiljaren fungerar som ett säkerhetssteg så att inte den efterföljande markbädden eller infiltrationen, där den huvudsakliga reningen av avloppsvattnet sker, ska slamma igen och förstöras. Regelbunden slamtömning är därför mycket viktig.

Det finns många olika typer av enskilda avloppsanläggningar. Gemensamt för de flesta är att det första steget är slamavskiljning. I slamavskiljaren sker en grovavskiljning av föroreningar som flyter eller sjunker.

För markbäddar och infiltrationsanläggningar är en fungerande slamavskiljning avgörande för reningen och hela anläggningens funktion. Dålig slamavskiljning kan förstöra infiltrationen eller markbädden.

Trekammarbrunn vanligast

Den vanligaste slamavskiljaren är en trekammarbrunn i betong eller plast. En trekammarbrunn för ett hushåll har vanligen en volym på två kubikmeter. Till avloppsanläggningar för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) räcker det en tvåkammarbrunn som är cirka hälften så stor. Slamavskiljare för flera hushåll behöver givetvis större volym.

Tömning av slamavskiljare

Enligt Vetlanda kommuns renhållningsordningPDF ska hämtning av slam ske minst en gång per år från enskilda avloppsanläggningar. Ytterligare tömningar görs vid behov och efter särskild beställning. I Vetlanda kommun utförs tömning av slamavskiljare och slutna tankar av Ohlssons på uppdrag av Njudung Energlänk till annan webbplatsi som är kommunens renhållningsentreprenör.

Längre tömningsintervall

Om belastningen på en enskild avloppsanläggning för enbart bad-, disk- och tvättvatten är liten kan en fastighetsägare enligt renhållningsordningen ansöka om hämtning av slam vart fjärde år.

Om belastningen på en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett är liten kan fastighetsägaren få slamtömning vartannat år.

En viktig förutsättning för längre tömningsintervall är att det kan ske utan risk för att det efterföljande reningssteget ska ta skada. Avloppsanläggningen ska därför utnyttjas i liten omfattning. Ansökan om dispens för slamtömningPDF ska göras hos miljö- och byggnämnden.

Äger du en jordbruksfastighet kan du efter beslut av miljö- och byggnämnden själv få tömma din slamavskiljare och sprida slammet i jordbruket. Verksamhetskraven gäller fullt ut vid spridning av avloppsslam oavsett om slammet kommer från ett enda hushåll eller från ett reningsverk.

Avgift

Avgift för handläggning av inkommen ansökan är 875 kronor.

Kontakt

Linda Almqvist

Linda Almqvist

Miljöinspektör
MoB Adm personal, Miljö och byggförvaltning
Telefon: 0383-971 82, 070-586 71 82
linda.almqvist@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-29

Synpunkt Vetlanda