Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Vattenskyddsområden

I Vetlanda kommun finns tolv skyddsområden för vattentäkter. Vattenskyddsområdena finns för att förhindra att vattnet förorenas. Inom områdena finns skyddsföreskrifter och särskilda regler för bland annat hur kemikalier ska hanteras, om kemiska växtskyddsmedel får användas och hur markbearbetning får ske.

Njudung Energi är huvudman för elva av de skyddade vattentäkterna. Information om områdernas utsträckning och vilka skyddsföreskrifter som gällerlänk till annan webbplats finns att läsa hos Njudung Energi.

Det finns även ett vattenskyddsområde runt sjön ÖrkenPDF.

Kontakt

Njudung Energi

Telefon: 0383-76 38 00
info@njudung.se

Senast uppdaterad 2017-03-14

Synpunkt Vetlanda