Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Djur, djurskydd och skadedjur

Här hittar du information om vilka djur som du ska ha tillstånd för att ha, vad du kan göra åt vilda djur som stör, hur du kan begrava ditt sällskapsdjur eller din häst och vem som får bedriva skyddsjakt.

Begrava en häst

Om du vill begrava din häst hemma ska du alltid kontakta miljö- och byggförvalt­ningen, som ger anvisningar för nedgräv­ningen och godkänner lämplig plats.

Att tänka på när du vill gräva ner din häst:

  • Avstånd från nedgrävnings­plats till närmaste bostad eller vattentäkt ska vara minst 200 meter.
  • Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.
  • Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om under­liggande jordlager utgörs av lera eller silt.
  • Gräv tillräckligt djupt så att andra djur inte kan gräva upp hästen.

Du kan också välja att kremera din häst:

Djur som kräver tillstånd

För att få ha vissa sorters djur inom detaljplanelagt område, krävs tillstånd från miljö- och byggförvaltningen.

Om du ska hålla färre än fem höns klassas de som sällskapsdjur och du behöver inget tillstånd. Generellt ges inte tillstånd för tupp och påfågel.

Misstanke om att djur far illa

Upplever du att djur far illa, vanvårdas eller utsätts för djurplågeri? Kontakta länsstyrelsen om du misstänker att djur missköts. Vid akuta fall ringer du Polisen, telefon 114 14.

Olyckor med vilda djur

Om du krockar med ett större vilt djur som till exempel älg, rådjur, utter eller vildsvin ska du ringa Polisen, telefon 114 14, även om djuret inte verkar vara skadat.

Om du störs av grannens husdjur

Om du störs av grannens husdjur bör du i första hand själv tala med grannen.

Hyr du din bostad kan du kontakta din fastighetsägare eller bostads­rätts­förening om du upplever att problemen inte slutar efter samtal med grannen. Föreningens stadgar eller regler för hyres­gäster innehåller ofta skyldigheter för djurägare.

Skadedjur

Fåglar som stör

Skator, kajor, kråkor och duvor är vanliga i Vetlanda. Miljö- och byggförvalt­ningen får ofta in anmälningar om fåglar som på olika sätt ställer till problem med oljud eller avföring. Att skjuta fåglarna löser inte problemet annat än för stunden. Fastighetsägaren får istället försöka förhindra att fåglar bygger bo eller slå sig ner på takkanter och hängrännor genom att spänna upp nät eller ståltråd. Fler tips på vad du kan göra:

  • Låt inte sopor och matrester vara åtkomliga utan använd slutna komposter.
  • Rensa upp i vildvuxna hörn.
  • Plocka upp fallfrukt dagligen från tomten.
  • Städa ofta under fågelbordet om du matar småfåglar på vintern.
  • Bor du i villa? Då bör du kontakta en skadedjursbekämpningsfirma, ofta ingår det i din försäkring.

Grävlingar

Det händer att grävlingar bosätter sig nära människor. De personer som får bedriva skyddsjakt kan hjälpa till att fånga in grävlingarna i burar och sedan placera ut dem i skogen, om det är möjligt.

Rådjur

Det är inte ovanligt att rådjur söker sig till trädgårdar för att kalasa på naturens läckerheter. Detta betraktas inte som en olägenhet för människors hälsa och hanteras inte av miljö- och byggförvaltningen.

Råttor och andra skadedjur

Bor du i flerbostadshus och upptäcker råttor eller andra skadedjur i eller omkring din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrätts­förening. Om problemen inte löser sig och fastighetsägaren trots dina påstötningar inte gör något åt problemet kan du kontakta miljö- och byggförvaltningen.

Skyddsjakt

För att undvika att vilda djur orsakar betydande skador inom detaljplanelagt område, kan skyddsjakt utföras. Nedanstående personer har tillstånd att bedriva skyddsjakt på uppdrag av miljö- och byggförvaltningen och polisen.

Kontaktuppgifter till skyttar som får bedriva skyddsjakt

Skyddsområde

Skytt

Björköby

Håkan Hjalmarsson, Rönnvägen, Björköby, 0383-313 94, 070-635 80 70

Ekenässjön

Lars-Åke Engström, Norra Strandvägen, Ekenässjön, 0383-304 53

Holsbybrunn, Sjunne och Skede

Johan Blomstrand, Lillegårdsvägen, Vetlanda, 070-978 79 61

Korsberga

Conny Johansson, Industrigatan, Korsberga, 0383-205 22, 070-576 53 02

Kvillsfors

Mats Rogebrant, Målillavägen, Kvillsfors, 0383-46 11 42, 0501-27 55 16, 073-809 10 07

Landsbro och Myresjö

Alexander Wramler, Törnvägen, Korsberga, 073-966 46 56

Nye

Christer Johansson, Holmsjö 7, Nye, 070-254 95 82

Pauliström

Håkan Rickard, Villagatan 2 A, Kvillsfors, 070-570 65 55, 073-809 12 76

Ramkvilla

Klas Håkanson, Nygård, Ramkvilla, 0474-600 95, 070-597 23 00

Hela kommunen

Håkan Svensson, Hökås Storeö 11, Vetlanda, 0383-161 75, 070-585 54 36 och Erik Svensson, Gästabudsvägen 12, Vetlanda, 070-681 49 01

Sällskapsdjur

Som djurägare är du alltid ansvarig för att ta väl hand om ditt djur och se till att djuret inte stör andra.

Hund

Enligt de lokala ordningsföreskrifterna för Vetlanda kommun ska hundar hållas kopplade på offentliga platser, allmänna badplatser och på motionsspår. Du måste plocka upp avföring efter din hund på gator och torg, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, parkområden, motionsanläggningar samt på allmänna badplatser.

Katt

Det är tillåtet att ha katter lösa, även i tätort. Om sanitära eller andra problem uppstår kan miljö- och byggnämnden besluta om begränsning av antalet katter för en ägare.

Begrava ett sällskapsdjur

Du som äger djuret ska ta hand om djuret även efter att det avlidet. Mindre husdjur får grävas ner hemma utan tillstånd. Vill du kremera ditt sällskapsdjur kan du vända dig till Flattinge smådjurskremering (ligger mellan Ljungby och Värnamo).