Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Översiktsplanering

Varje kommun har en översiktsplan som vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelsetableringar, gator och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och så vidare.

Översiktsplanen är utgångspunkten för vårt arbete med detaljplaner och fungerar som underlag för andra beslut.

Nya översiktsplaner på gång

Ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort

Kommunen håller på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Vetlanda tätort med sikte på hur vi vill ha det fram till 2040.

I samband med den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort har olika utredningar genomförts eller är på gång:

Gällande översiktsplan Vetlanda kommun

Vetlanda kommuns översiktsplan antogs av kommun­fullmäktige i oktober 2010. Vetlanda kommuns översiktsplan aktualitets­förklarades av kommun­fullmäktige februari 2017.

Vindkraft

Vindbruksplanen är en del av översiktsplanen. Här pekar vi ut områden som är särskilt lämpliga för vindkraft, men även områden som inte lämpar sig för vindkraft, till exempel känsliga natur- eller kulturmiljöer.

Vindbruksplanen gör att kommunen enklare och snabbare kan ta beslut i vindkraftsärenden. Planen är också vägledande för vindkrafts­exploatörer vid planering av vindkraftsparker.