Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kvalitet och mätningar

För att hålla hög kvalitet på vår service och våra tjänster mäter vi och jämför oss med andra. Här kan du se resultatet från olika mätningar.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

I Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) mäter Sveriges kommuner och landsting kommunens kvalitet utifrån fem perspektiv; tillgänglighet, trygghet, information och delaktighet, effektivitet samt kommunen som samhällsutvecklare.

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökningar är ett led i att kommunens mål. Att vara en attraktiv arbetsgivare och att få våra medarbetare att växa och utvecklas är en del i Vetlanda kommuns arbete och vision.

Medborgarundersökning

För att få reda på vad medborgarna i Vetlanda kommun tycker om vår verksamhet genomför vi vartannat år en medborgarundersökning. Där får medborgarna ge sin syn på hur det är att bo i Vetlanda kommun genom att tycka till om våra olika verksamheter och vår service.

Servicemätning

Att vara serviceinriktad och tillgänglig är viktigt för oss på Vetlanda kommun. För att granska vår tillgänglighet och service vad gäller telefoni och e-post så genomförs varje år en servicemätning.

Övriga undersökningar och utredningar