Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Hållbar upphandling

Enligt upphandlingspolicyn ska kommunen tillämpa den policy som antagits för miljöanpassad kommunal upphandling och välja det mest miljöanpassade alternativet vid upphandlingar, inom ramen för LOU.

Kommunstyrelsen har den 6 november 2013 tagit beslut om sociala och etiska krav i upphandlingöppnas i nytt fönster.

En gemensam riktlinje för miljöanpassad kommunal upphandlingöppnas i nytt fönster har utarbetats i samverkan mellan kommunerna i Jönköpings län.

Upphandlingsmyndigheten har i uppdrag att tillhandahåll hållbarhetskrav i olika nivåer. De har ett kriteriebibliotek som innehåller förslag till miljökrav för olika produktgrupper. Detta verktyg ska kunna användas i alla upphandlingar.