Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Kommunens revisorer

I Vetlanda granskar revisorer om kommunens verksamhet sköts på ett lämpligt, kostnadseffektivt och säkert sätt. Revisorerna utses av kommunfullmäktige.

I Vetlanda finns sex förtroendevalda revisorer. Ordförande är Kjell Gunnarsson (M). Under mandatperioden 2015-2018 har Ernst & Young AB valts som leverantör av konsulttjänster inom revisionsområdet.

Revisorer och leverantör ska vara politiskt oberoende och neutral till den verksamhet som granskas. Revisorerna väljer vilken verksamhet som ska granskas och hur granskningen ska genomföras.

Granskningar och revisionsrapporter 2013-2017