Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Servicedeklaration för palliativ vård

Palliativ vård är en helhetsvård i ett skede när sjukdom inte längre svarar på botande behandling.

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som kännetecknas av att främja välbefinnande och ge god symtomlindring, samt en strävan av att stödja individen och dess närstående. Vetlanda kommun bedriver palliativ vård utifrån fyra ledord: närhet, helhet, kunskap och empati.

Vi lovar

  • Du kommer vara delaktig i planeringen av vården
  • Du ges möjlighet att vårdas i ditt hem
  • Du erbjuds plats på korttidsenhet inom ett dygn om behov uppstår
  • Den hälso- och sjukvårdspersonal som du möter dygnet runt är kompetent inom området
  • Informera och erbjuda stöd till dina närstående

Vår värdegrund

Du och dina närstående ska utifrån dina egna förutsättningar få känna trygghet, bevara din integritet och leva det liv, socialt och praktiskt, som du själv önskar. Med lyhördhet och respekt i verksamheterna ska detta göras möjligt.

Vid frågor

Vänd dig till funktionschef för hälso- och sjukvården alternativt till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).