Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Rubrik

I Vetlanda kommun är målsättningen att du som användare av verksamhetslokaler ska uppleva lokalerna trygga och anpassade till avsett ändamål.

Vi lovar

 • Lokalerna håller lägsta inomhustemperatur på

- förskolor 21 grader

- äldreboenden 22 grader

- skolor 20 grader

- kontor 20 grader

- samlingslokaler 19 grader

- gymnastiksalar, idrottshallar 18 grader

 • Lokaler håller projekterade värden för ventilation.
 • Utföra fastighetsbesiktning årligen för att uppdatera underhållsplanen
 • Åtgärda fel i fastigheterna som innebär fara inom en arbetsdag efter anmälan
 • Tillsammans med företrädare för verksamheterna göra årliga fastighetssyner och göra överenskommelse om vad som skall göras under året
 • Arbeta förebyggande med verksamhetsbrukarna mot vandalisering och skadegörelse
 • Klotter avlägsnas inom 2 veckor
 • Sköta yttre ytor enligt upprättade skötselplaner som finns utlagda på Vetlanda kommuns hemsida

Ditt (verksamhetens) ansvar

 • Följa rekommenderat maxantal personer som får vistas i lokalen
 • Anmäl fel och brister
 • Följ antagen gränsdragningslistaöppnas i nytt fönster som är beslutad av kommunfullmäktige

Akuta fel o brister anmäls till Tekniska kontorets expedition under kontorstid på telefon 0383-973 99. Övrig tid till SOS-centralen på telefon 0383-106 18.