Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Vision, kärnvärden, uppdrag och mål

Grunden i Vetlanda kommuns styrnings- och kvalitetsarbete för mandatperioden 2015-2018 är kommunfullmäktiges vision, kärnvärden, uppdrag och mål.

Vision och kärnvärden

Kommunens vision

Vetlanda - här växer både människor och företag 

Kärnvärden

Kärnvärdena Tillväxt, Resultat och Engagemang (T-R-E) är våra ledstjärnor för hur vi agerar på olika nivåer och i skilda situationer. Vi kan också uttrycka det så här; Engagemang ger resultat som i sin tur ger förutsättningar för tillväxt.

Uppdrag

Kommunfullmäktiges tre uppdrag kan sammanfattas i nyckelorden demokrati, välfärd och tillväxt.

Demokrati

Demokrati handlar både om att medborgare ska ha inflytande och att politiken kan samlas kring beslut i viktiga vägvalsfrågor. Demokrati betyder både medinflytande och att få något gjort.

Välfärd

Kommunens del av det offentliga och lagstadgade välfärdsuppdraget att ge en god service av hög kvalitet inom skola, socialtjänst samt vård och omsorg, men också inom frivilliga områden som till exempel kultur- och fritidssektorerna.

Tillväxt

Kommunen ska långsiktigt arbeta för en positiv utveckling av platsen Vetlanda. Tillväxt är inte bara kvantitet och ekonomi utan också ”mänskligt växande” och personlig utveckling.

Mål

För kunna fullfölja uppdraget och leva upp till visionen finns fem mål formulerade för mandatperioden 2015-2018. Uppföljning av målen görs regelbundet via mätningar och i halvårs- och helårsbokslut.

Vetlanda kommuns fem mål

  1. Inflyttningen till Vetlanda kommun ska öka varje år.
  2. Varje individ har möjlighet att utifrån sina förutsättningar utvecklas på bästa sätt.
  3. Kundnöjdheten i hemtjänst, särskilt boende, funktionshinderomsorg, socialtjänst och kultur och fritid är minst 93 procent.
  4. Servicenöjdheten bland företagare som kommer i kontakt med kommunen tillhör de tio bästa i landet.
  5. Nöjd medarbetarengagemang ska öka steg för steg för att nå den bästa fjärdedelen av jämförbara kommuners resultat.

Invånare och medarbetare som är nöjda, trivs och talar väl om Vetlanda är ett mål i sig och dessutom den bästa marknadsföringen!

Läs mer om Vetlanda kommuns styrnings- och kvalitetsarbete i Kommunfullmäktiges vision, kärnvärden, uppdrag och mål 2015-2018öppnas i nytt fönster