Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Kommunala rådet för funktionshindrade

Det kommunala rådet för funktionshindrade i Vetlanda är ett råd för diskussion och information om frågor som rör funktionshindrade, till exempel tillgänglighet. I rådet ingår representanter från Vetlanda kommun och företrädare för olika handikapporganisationer.

Kommunens nämnder i rådet

 • Vård- och omsorgsnämnden
 • Tekniska nämnden
 • Barn- och utbildningsnämnden
 • Kommunstyrelsen

Organisationer i rådet under mandatperioden 2015-2018

 • FUB - För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
 • Neuroförbundet - Neurologiska sjukdomar
 • HRF - Hörselskadades riksförbund
 • Diabetesföreningen - Diabetes
 • Attention - Personer med neuropsykiatriska funktionshinder
 • RTP - Personskadeförbundet (förvärvade skador till följd av trafik, olycksfall eller polio)
 • PSO - Psoriasisförbundet
 • DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
 • SRF - Synskadades riksförbund (vakant)

Mötestider

Kommunala rådet för funktionshindrades möten 2018

Datum

6 mars

15 maj

11 september

13 november

Protokoll