Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Folkölsförsäljning

Om du vill sälja folköl som har en alkoholhalt mellan 2,25 och 3,5 måste du först göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du får bara sälja folköl till personer över 18 år.

Försäljning av folköl i butik

För att du ska kunna sälja folköl i din butik måste kunden kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt ifrån mejeriprodukter till charkvaror, torrvaror, bröd, grönsaker, frukt och frysta eller konserverade produkter. Att bara sälja kiosksortiment som exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker inte. För att få sälja folköl i butik måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsverksamhetöppnas i nytt fönster hos miljö- och byggförvaltningen.

Servering av folköl

För att få servera folköl måste du kunna erbjuda mat under hela serveringstiden. Minimikravet för vad som anses vara mat är till exempel pizza, varmkorv, hamburgare, kebab eller skaldjur. Det ska också finnas ett sortiment av lättdrycker, exempelvis lättöl, läsk och vatten. För att få servera mat måste din verksamhet vara registrerad som livsmedelsverksamhetöppnas i nytt fönster hos miljö- och byggförvaltningen.

Kontrollköp

Kontrollköp är en metod som kommunen kan använda för att testa om det går att handla folköl eller tobak, utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och utgör ett underlag för dialog med försäljningsställets ansvariga om hur egenkontroll och rutiner för utbildning av personal fungerar i praktiken.

Avgift för tillsyn

Du ska betala en årlig tillsynsavgift till kommunen. Avgiften är för närvarande 750 kronor per kalenderår vid försäljning av folköl. Säljer du även tobak eller receptfria läkemedel blir den årliga avgiften 1 300 kronor. Säljer du alla tre sorters varor – folköl, tobak och receptfria läkemedel – blir den årliga avgiften 1 800 kronor.

En handläggningsavgift på 750 kronor debiteras för registrering.

Regler i alkohollagen du måste följa

I alkohollagen hittar du de regler du måste följa. Lagen tar bland annat upp följande:

  • Du får inte sälja folköl till någon som inte fyllt 18 år.
  • Du får inte sälja folköl till någon som du misstänker ska lämna över ölen till en annan person som inte fyllt 18 år.
  • Du får inte sälja folköl till personer som är berusade av alkohol eller påverkade av annat berusningsmedel.
  • Om du säljer folköl ska du även sälja andra drycker som till exempel lättöl, läsk och vatten med mera.
  • Du ska ha god ordning i butiken eller restaurangen.

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Du som bedriver försäljning av folköl är skyldig att ge din personal information och stöd som behövs för att kunna följa alkohollagens regler. Kommunen kan förbjuda dig att sälja folköl om du överträder bestämmelserna i alkohollagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning av folköl, döms för olovlig försäljning till böter eller fängelse i högst sex månader. Du kan vända dig till en allmän förvaltningsdomstol om du vill överklaga ett beslut från kommunen som riktar sig mot dig som näringsidkare.