Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Serveringstillstånd

Erbjuder du starköl, jästa alkoholdrycker, vin, eller sprit behöver du ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd.

Olika typer av tillstånd

Serveringstillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd.

Olika typer av tillstånd

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa drycker, till exempel cider.
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar och arbetsplatser. Gäller servering av starköl, vin, starksprit och andra jästa alkoholdrycker, till exempel cider.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

I alkohollagen anges att “servering av spritdrycker, vin och starköl får ske endast om tillstånd har meddelats”. Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller dessa alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse.

Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller med förlust är det servering. Ingår spritdryck, vin eller starköl som del av en middag, evenemang, resa eller annat som sedan faktureras kunden har också tillståndspliktig servering inträffat.

Vad krävs för att få ett serveringstillstånd?

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en bedömning av:

  • risk för störningar (närboende, ordning, trafik)
  • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering)
  • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

För att få ett tillstånd måste du som sökande fått godkänt i kunskapsprov i svensk alkohollag.

Tillsyn och avgifter

Kommunen tar ut en handläggningsavgift för ansökningar om serveringstillstånd och en årlig avgift för tillsynen. Tillsynsavgiften grundas på omsättningen av försäljningen av alkoholdrycker.

Vid yttre tillsyn besöker kommunens inspektörer serveringsstället för att kontrollera att de regler som finns runt alkoholservering följs. Inspektörerna får inte vägras komma in i restaurangen/serveringsstället och övriga lokaler.

Vid inre tillsyn kontrollerar kommunens handläggare att bolaget som har serveringstillstånd och dess företrädare följer alkohollagen. De undersöker bland annat att det inte sker oanmälda förändringar, misskötsel eller brottslig verksamhet. Det görs även förfrågningar hos exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Anmäl förändringar i serveringstillstånd

Den som har stadigvarande tillstånd är skyldig att i förväg eller så fort som
möjligt:

Byte av ägare

Ett serveringstillstånd är knutet till den juridiska personen, företaget och serveringslokalen. Vid byte av ägare till verksamheten måste ny ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker göras.öppnas i nytt fönster