Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Serveringstillstånd

Erbjuder du starköl, jästa alkoholdrycker, vin eller sprit behöver du ett serveringstillstånd. Serveringstillstånd behövs både för tillfälliga arrangemang och för stadig­varande servering.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning och ställer krav på att du som tillståndshavare ser till att konsumtionen av alkohol sker under ordnade former. I Vetlanda är det kommun­styrelsen som beslutar om serveringstillstånd och ansvarar för tillsynen.

Servering enligt alkohollagens mening inträffar när någon tillhandahåller dessa alkoholdrycker mot ersättning. Ersättningens storlek har ingen betydelse. Även om alkoholdrycken säljs till självkostnadspris eller med förlust är det servering. Ingår spritdryck, vin eller starköl som del av en middag, evenemang, resa eller annat som sedan faktureras kunden har också tillståndspliktig servering inträffat.

Ansök om serveringstillstånd

Det finns två olika blanketter för ansökan om serveringstillstånd:

Olika typer av tillstånd

Det finns stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd. Båda varianterna kan gälla servering till antingen allmänheten eller slutet sällskap.

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänhet, till exempel pubar och restauranger.
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, till exempel festvåningar, föreningar och arbetsplatser.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, till exempel serveringstält och festivaler.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap, till exempel föreningsfester och firmafester.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

För att få ett tillstånd måste du som sökande fått godkänt i Folkhälsomyndighetens kunskapsprov i svensk alkohollag.

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en bedömning av:

  • risk för störningar (närboende, ordning, trafik)
  • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering)
  • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Kommunen begär in uppgifter från bland annat Polisen, Skatteverket, räddningstjänsten.

När får du besked?

När du har lämnat in ansökan och betalat avgiften påbörjar kommunens alkoholhandläggare handläggningen. Efter remissbehandling tar vi fram ett beslutsunderlag. Detta utlåtande med förslag till beslut går till kommunstyrelsen som fattar beslutet.

Du får sedan besked om din ansökan om serveringstillstånd har beviljas eller inte. Vid avslag får du en motivering till att tillstånd inte beviljats.

Serveringen för starta först när tillståndet beviljats.

Avgift för handläggning och tillsyn

Kommunen tar ut en handläggningsavgift för ansökan om serverings­tillstånd och en årlig avgift för tillsynen. Handläggningsavgiften ska vara betald innan ansökan behandlas. Tillsynsavgiften grundas på omsättningen av försäljningen av alkoholdrycker.

Så gör vi tillsyn

Vid yttre tillsyn besöker kommunens inspektörer serveringsstället för att kontrollera att de regler som finns runt alkoholservering följs. Inspektörerna får inte vägras komma in i restaurangen/serveringsstället och övriga lokaler.

Vid inre tillsyn kontrollerar kommunens handläggare att bolaget som har serveringstillstånd och dess företrädare följer alkohollagen. De undersöker bland annat att det inte sker oanmälda förändringar, misskötsel eller brottslig verksamhet. Det görs även förfrågningar hos exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Anmäl förändringar av betydelse för serveringstillståndet

Du som har stadigvarande tillstånd är skyldig att i förväg eller så fort som
möjligt anmäla förändringar till kommunens alkoholhandläggare som kan ha betydelse för serveringstillståndet:

Ändring av kassaregister anmäls till Skatteverket.

Ny ansökan vid byte av ägare

Ett serveringstillstånd är knutet till den juridiska personen, företaget och serveringslokalen. Vid byte av ägare till verksamheten måste ny ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker göras.öppnas i nytt fönster