Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Tobaksförsäljning

Om du vill sälja tobak måste du först göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.

Anmäl till kommunen om du vill sälja tobaksvaror

Du får inte börja sälja tobaksvaror, som cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, förrän du anmält försäljningen till kommunen.

I anmälan om tobaksförsäljningöppnas i nytt fönster ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn. Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontrollöppnas i nytt fönster där du bland annat beskriver vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du bör även ha en kopia av programmet för egen­kontroll på försäljningsstället.

Tobak till vattenpipa

Tobak till vattenpipa måste vara skattad i Sverige för att få säljas och 18 års åldersgräns gäller även här. Märkningen på tobaksvaror ska vara korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk varningstext. Brott mot dessa bestämmelser polisanmäls då de utgör olovlig tobaksförsäljning enligt tobakslagen och kan medföra böter eller fängelse.

Kontrollköp en del av tillsynen

Kontrollköp är en metod som kommunen kan använda för att testa om det går att handla folköl eller tobak utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och är underlag för dialog med försäljnings­ställets ansvariga om hur egenkontroll och rutiner för utbildning av personal fungerar i praktiken.

Avgift för tillsyn

En handläggningsavgift på 750 kronor debiteras för registrering.

Du ska även betala en årsavgift för tillsyn till kommunen. Kostnader för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel:

  • Försäljning av ett varuslag, 950 kronor per år
  • Försäljning av två varuslag, 1 423 kronor per år
  • Försäljning av tre varuslag, 1 900 kronor per år
  • Försäljning av fyra varuslag, 2 375 kronor per år

Tillsyn av kommunen och polisen

Kommunen bedriver tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. Olaglig försäljning polisanmäls och du riskerar dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Polisen är också tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaks­varor. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. Polisen behöver inte misstänka brott för att kunna göra tillsyns­besök på ditt försäljningsställe.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Du som säljer tobak är skyldig att ge din personal information och stöd som behövs för att kunna följa tobakslagen. Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning.