Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Tobaksförsäljning

Om du vill sälja tobak måste du först göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen. Du får bara sälja tobak till personer över 18 år.

Anmäl till kommunen om du vill sälja tobaksvaror

Du får inte börja sälja tobaksvaror, som cigaretter, cigarrer, snus och piptobak, förrän du anmält försäljningen till kommunen.

I anmälan om tobaksförsäljningöppnas i nytt fönster ska du lämna de uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn. Till anmälan ska du bifoga ett program för egenkontrollöppnas i nytt fönster där du bland annat beskriver vilka rutiner du har för att kontrollera kundernas ålder och hur du organiserar verksamheten när du har unga anställda. Du bör även ha en kopia av programmet för egen kontroll på försäljningsstället.

Anmälningsplikten ger kommunen möjlighet att bedriva tillsyn för att bland annat kontrollera att tobak inte säljs till personer under 18 år. Olaglig försäljning polisanmäls och du riskerar dagsböter eller fängelse i högst sex månader.

Tobak till vattenpipa

Tobak till vattenpipa måste vara skattad i Sverige för att få säljas och 18 års åldersgräns gäller även här. Märkningen på tobaksvaror ska också vara korrekt, till exempel att alla tobaksvaror är märkta med svensk varningstext. Brott mot dessa bestämmelser kan polisanmälas då de utgör olovlig tobaksförsäljning enligt tobakslagen och kan medföra böter eller fängelse.

Kontrollköp

Kontrollköp är en metod som kommunen kan använda för att testa om det går att handla folköl eller tobak, utan att visa legitimation. Kontrollköp sker som en del av tillsynen och utgör ett underlag för dialog med försäljningsställets ansvariga om hur egenkontroll och rutiner för utbildning av personal fungerar i praktiken.

Avgift för tillsyn

Vid försäljning av tobak ska du betala en årlig tillsynsavgift till kommunen på för närvarande 750 kronor per år. Säljer du även folköl eller receptfria läkemedel blir den årliga avgiften 1 300 kronor. Säljer du alla tre sorters varor – tobak, folköl och receptfria läkemedel – blir den årliga avgiften 1 800 kronor.

En handläggningsavgift på 750 kronor debiteras för registrering.

Polisen är tillsynsmyndighet

Polisen är också tillsynsmyndighet för bestämmelserna om handel med tobaksvaror. Det betyder att både kommunen och polisen kommer att kontrollera hur tobakslagen följs. Polisen behöver därmed inte längre misstänka brott för att kunna göra tillsynsbesök på ditt försäljningsställe.

Vad händer om jag bryter mot lagen?

Du som bedriver försäljning av tobak är skyldig att ge din personal information och stöd som behövs för att kunna följa tobakslagens bestämmelser. Kommunen kan förbjuda dig att sälja tobaksvaror om du överträder bestämmelserna i tobakslagen allvarligt eller flera gånger. Förbudet gäller då i högst sex månader. Kommunen kan också ge dig en varning.