Lyssna
Vetlanda
Lyssna

A-, B-, C- eller U-anläggning

En del miljöfarliga verksamheter är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Beroende på verksamhetens typ och storlek delas miljöfarlig verksamhet in i A-, B-, C-, och U-anläggningar.

I miljöprövningsförordningen (2013:251) listas vilka verksamheter som räknas som A, B eller C. Om du inte är säker på vad som gäller för just din verksamhet kan du vända dig till miljö- och byggförvaltningen för mer information.

A- eller B-anläggning

Tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter kallas för A- eller B-anläggningar beroende på vilken myndighet som beslutar om tillstånd. I Jönköpings län är det Mark- och miljödomstolen i Växjö som tillståndsprövar A-anläggningar medan Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län tillståndsprövar B-anläggningar.

En tillståndspliktig verksamhet får inte startas innan du har fått ett tillstånd. Prövningen kan ta lång tid, från sex månader upp till två år, beroende på omfattningen. Det är därför viktigt att lämna in ansökan i god tid.

Exempel på verksamheter som kan vara tillståndspliktiga:

  • A-anläggningar: Kemiska industrier, pappersbruk och stora avfallsanläggningar
  • B-anläggningar: Ytbehandlingsindustrier, stora verkstadsindustrier, täkter, sågverk och stora lantbruk.

Tillsyn över A- och B-anläggningar sker normalt av Länsstyrelsen i Jönköpings län men Miljö- och byggnämnden i Vetlanda har tagit över tillsynen för de flesta av kommunens B-anläggningar.

C-anläggning

Anmälningspliktiga verksamheter kallas för C-anläggningar och anmäls till miljö- och byggförvaltningen. Kom ihåg att skicka in din anmälan om miljöfarlig verksamhet i god tid, minst sex veckor innan verksamheten startar.

U-anläggning

U-anläggning kallas de övriga miljöfarliga verksamheter som inte tillhör kategorierna A, B eller C. För U-anläggningar krävs varken tillstånd eller anmälan men de omfattas ändå av miljöbalkens bestämmelser.