Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Kemikalieförteckning

En kemikalieförteckning är en lista över verksamhetens alla kemiska produkter. Förteckningen redogör bland annat vilka ämnen produkterna innehåller, hur stora mängder som används, hur produkterna klassificeras och om de är farliga eller inte.

Med kunskap om kemikaliens hälso- och miljöskadlighet kan du som verksamhetsutövare byta ut farliga kemikalier mot mindre farliga.

Enligt förordning om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) ska anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter ha en kemikalieförteckning. En kemikalieförteckning måste finnas så att verksamheten lever upp till hänsynsreglerna produktvalsprincipen, försiktighetsprincipen och kunskapskravet i miljöbalken.

Vad ska en kemikalieförteckning innehålla?

En förteckning ska kontinuerligt uppdateras och det ska finnas säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier. En kemikalieförteckning ska vara på ämnesnivå så att det går att göra en riskbedömning av kemikalieanvändningen.

Vem ska se till att det finns en kemikalieförteckning?

Det är alltid verksamhetsutövaren som är ytterst ansvarig för att det finns en dokumenterad och fungerande kemikalieförteckning. Att kemikalieförteckning upprättas och uppdateras kan rent praktiskt överlåtas till någon annan med kunskap inom området. Det ska vara fastställt i ansvarsfördelningen vem som ska föra och uppdatera kemikalieförteckningen.

Tillsynsmyndighet

Den centrala tillsynsmyndigheten för kemikalier är Kemikalieinspektionen som informerar om kemiska produkter och vilka regler som gäller. Miljö- och byggförvaltningen kontrollerar att tillverkare, importörer och användare följer gällande lagstiftning om förvaring, hantering och märkning.