Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Fastighetsägarens egenkontroll

Alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll för fastighetsägare är ett verktyg som ger er en samlad överblick över hur din verksamhet påverkar miljön och människors hälsa. Det handlar om att ta fram de rutiner för verksamheten som behövs för att leva upp till lagstiftningens krav på hänsyn till hälsa och miljö. Rutiner bör bland annat finnas för fastighetsunderhåll/kontroll och hur klagomål hanteras i boendemiljön samt mätning och sanering av radon.

Vem måste ha egenkontroll?

Lagen säger att alla som driver en verksamhet ska planera och kontrollera sin verksamhet för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Miljö- och byggförvaltningens roll

Miljö- och byggförvaltningen ansvarar för att se till att fastighetsägare uppfyller miljöbalkens regler om egenkontroll och boendemiljö. Detta ansvar kallas för tillsyn. Tillsyn är både kontroll och information.