Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Hygienverksamhet

Om du planerar att starta yrkesmässig hygienisk verksamhet ska du först anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten startar.

Yrkesmässig hygienisk verksamhet är ett samlingsbegrepp för verksamheter som erbjuder olika typer av kroppsbehandlingar. Du som bedriver verksamheten har ett ansvar att förebygga eventuella hälsorisker. Kommunen har ett tillsynsansvar och anmälan krävs innan du startar en verksamhet för till exempel:

  • Yrkesmässig hygienisk verksamhet med risk för blodsmitta - akupunktur, fotvård, laserbehandling, piercing/håltagning och tatuering
  • Solarium
  • Bassängbad och badtunnor som är öppna för allmänheten eller används av många människor

Informationsblad

Egenkontroll

Verksamhetsutövare ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada och olägenheter. Anmälningspliktiga verksamheter ska ha en dokumenterad egenkontroll som ska innehålla:

  • Skriftliga rutiner och checklistor för bland annat städning, avfallshantering, rengöring och desinfektion.
  • Undersökning och bedömning av risker ur hälsosynpunkt.
  • En förteckning av kemiska produkter som förekommer med användningssätt och egenskaper.
  • Uppgifter om vem inom verksamheten som har ansvar för de olika områdena.