Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Köldmedier

Har du en verksamhet där det finns kyl, frys, luftkonditionering eller värmepump installerad? Kanske har du en restaurang, butik eller förvaltar en fastighet. Då kan du beröras av regler om kontroll och rapportering om köldmedier. Även bostadsrättsföreningar räknas som verksamheter.

Innan du installerar ny köldmedia måste du anmäla det till miljö- och byggförvaltningen. Kontroll, installation och reparation av köldmedieanläggningar ska utföras av certifierade kylföretag och kylservicepersonal.

Läckagekontroll

Det är operatörens ansvar att skicka in årlig kontrollrapport till miljö- och förvaltningen senast den 31 mars efterkommande år.

Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Det har ersatt den tidigare kontrollfrekvensen som styrdes av antalet kilo installerad köldmedia i anläggningen.

Mängd köldmedier

Intervall läckagesökning

5 ton

12 månader

50 ton

6 månader

500 ton

3 månader

Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna till det dubbla. System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton CO2-ekvivalenter är helt undantagna krav.

Utrustning som innehåller under tre kilo köldmedier kan vid omräkning enligt det nya systemet ge ett värde på över fem ton CO2e. Utrustningen omfattas då av de krav som ställs i EU:s f-gasförordning.

Information innan installation och inrapportering

Innan installation eller konvertering av köldmediesystem som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska tillsynsmyndigheten underrättas.

Den nya förordningen SFS (2016:1128) om fluorerade växthusgaser som börjar gälla 1 januari 2017 avser alla händelser som sker under 2017 och framåt. Resultatet av de kontroller som utförts för en anläggning som innehåller totalt 14 ton CO2e eller mer under år 2017 ska sammanställas och skickas in senast den 31 mars 2018.

Observera att från och med 1 januari 2017 ska även aggregat under tre kilo som motsvarar fem ton koldioxidekvivalenter eller mer läckagekontrolleras och räknas in i årsrapporteringen.