Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Krossverksamhet

Om du ska krossa berg, naturgrus eller andra jordarter ska du göra en anmälan om husbehovstäkt/krossning och sortering av berg och grusmaterial till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten startar.

Anmälningsplikt gäller om verksamheten:

  • Ska vara inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser.
  • Ska drivas utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser om verksamheten ska pågå på samma plats i mer än trettio dagar under en tolvmånadersperiod.

Krossning och sortering av avfall

Om du ska krossa avfall (till exempel asfalt och betong) som ska användas för byggnads- eller anläggningsändamål ska du göra en anmälan om mellanlagring/bearbetning av avfall.