Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Mellanlagring/bearbetning av avfall

Ska du mellanlagra eller bearbeta jord, byggavfall eller annat avfall som inte är förorenat med farliga ämnen ska du göra en anmälan till miljö- och byggförvaltningen.

Mellanlagring

Om du vid något enskilt tillfälle ska mellanlagra mellan 10 och 10 000 ton avfall ska du anmäla detta till miljö- och byggförvaltningen. Du får mellanlagra i max ett år om avfallet ska deponeras och i max tre år om avfallet ska återanvändas. Rör det sig om större mängder eller längre tidsförvaring måste du ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.

I väntan på borttransportering av avfall får du mellanlagra på platsen där det uppstår. Vid dessa tillfällen krävs det ingen anmälan eller tillstånd.

Bearbetning

Innan avfall ska användas i exempelvis anläggningsarbete kan det behöva bearbetas genom krossning, sållning eller liknande. Om du kommer bearbeta upp till 10 000 ton per år ska du anmäla till miljö- och byggförvaltningen.