Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Starta och driva förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Du som vill driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ska ansöka om att få starta. Här får du information om vilka riktlinjer du måste följa och hur du ansöker.

Det finns riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfyllda för att du ska få godkänt att starta verksamhetenöppnas i nytt fönster. Räkna med en handläggningstid på fyra till fem månader efter det att du skickat in en komplett ansökan med bilagor till barn- och utbildningsförvaltningen. Bilagor som ska bifogas ansökan:

 1. Registreringsbevis från Skatteverket/Bolagsverket
 2. F-skattsedel
 3. Utdrag ur polisens belastningsregister på sökande personal
 4. Översiktlig kalkyl/budget för första verksamhetsåret
 5. Hyreskontrakt (i förekommande fall)
 6. Bygglov (i förekommande fall)
 7. Ritning
 8. Beskrivning av brandskyddet (brandvarnare, brandsläckare, utrymningsväg med mera)
 9. Utlåtande från brandmyndighet och miljö- och byggförvaltningen (om verksamheten bedrivs i kompletterande lokal)
 10. Ifylld checklista för inom- och utomhusmiljööppnas i nytt fönster
 11. Skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål

Ekonomi

Du får bidrag för att driva verksamheten efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning av resurser till motsvarande verksamhet.

Rapporter varje år

Du som driver fristående verksamhet ska varje år lämna verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till barn- och utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen gör regelbunden tillsyn av fristående verksamheter.

Anmäl lokaler för undervisning

För att få använda en lokal för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska du anmäla lokalen för undervisning till miljö- och byggförvaltningenöppnas i nytt fönster. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planeras starta.

Tänk också på att söka andra tillstånd som kan behövas, till exempel bygglov och registrering av livsmedelslokal.