Lyssna
Vetlanda
Lyssna

Starta och driva förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Du som ska starta förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet ska anmäla det till miljö- och byggförvaltningen senast sex veckor innan verksamheten ska startas.

Ansökan om att starta förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet

Kommunen har riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfylldaöppnas i nytt fönster. Om du vill göra en ansökan fyller du i blanketten för ansökanöppnas i nytt fönster och skickar in den tillsammans med de bilagor som anges på sista sidan i blanketten. Räkna med en handläggningstid på fyra till fem månader efter det att du skickat in en komplett ansökan.

Bidrag utbetalas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet.

Den som driver fristående verksamhet ska varje år lämna verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till barn- och utbildningsnämnden. Kommunen gör regelbunden tillsyn av fristående verksamheter.

Checklista för inom- och utomhusmiljö enskild pedagogisk omsorg, förskola eller fritidshemöppnas i nytt fönster

Anmälan om lokaler för undervisning

Anmälan om verksamhet med lokal för undervisningöppnas i nytt fönster

Anmälan krävs innan man startar en verksamhet för till exempel:

  • förskola
  • öppen förskola
  • fritidshem
  • öppen fritidsverksamhet
  • grundskola gymnasieskola
  • särskola

Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten planeras starta. Tänk också på att söka andra tillstånd som kan behövas, till exempel bygglov och registrering av livsmedelslokal.