Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Förskola och barnomsorg

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) under den tid då du som vårdnadshavare arbetar eller studerar. Det är du som vårdnadshavare som väljer var du vill att ditt barn ska gå.

I kommunal regi erbjuder Vetlanda kommun förskola och pedagogisk omsorg. Vilans förskola finns till för dig som behöver omsorg på obekväm arbetstid. I privat regi drivs pedagogisk omsorg. Läs mer på verksamheternas webbplatser och hälsa gärna på innan du gör ditt val. Du kan också hitta förskolor och familjedaghem via vår kartalänk till annan webbplats.

Förskolans uppdrag

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. (Läroplan för förskolan 98).

Skillnader mellan förskola och pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i åldrarna ett till fem år. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Skillnaderna jämfört med förskola är:

  • Förskolan är en skolform, det är inte pedagogisk omsorg.
  • Förskolan styrs av läroplaner, det gör inte pedagogisk omsorg.
  • I förskolan bedrivs undervisning och utbildning, det gör man inte i pedagogisk omsorg.
  • I förskolan ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Mer information på de egna webbplatserna

Alla förskolor och pedagogisk omsorg har egna webbplatserlänk till annan webbplats. Där kan du, utöver kontaktuppgifter, till exempel läsa om

  • pedagogisk inriktning
  • arbetssätt
  • föräldrasamverkan
  • planer och mål
  • hur man jobbar mot kränkande behandling
  • hur du hittar till förskolan

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-07

Synpunkt Vetlanda