Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Avgift inom förskola och pedagogisk omsorg

Du betalar en månadsavgift för din plats. Avgiften grundas på ditt hushålls inkomst före skatt.

Högre faktura på sommaren

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året betalar du avgiften utspridd på årets tolv månader. Du får alltså faktura även på sommaren.

Om ditt barn är mellan 3 och 5 år och omfattas av allmän förskola får du ett avdrag september till maj. Det avdraget får du inte under sommaren – därför blir fakturan högre då.

Avgiften baseras på var barnet är folkbokfört

Avgiften grundas på hela hushållets bruttoinkomst, även om inte båda är barnets vårdnadshavare.

Avgift när du sagt upp din plats

Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

Maxtaxa 2017

  • Högsta avgiftsgrundande inkomst är 45 390 kronor.
  • Varje år höjs avgiften något. Det beror på att inkomsttaket indexeras varje år enligt förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem.
Så mycket kostar det

Barn

Procent av inkomst

Max avgift/månad

Första (yngsta)3 procent1 362 kronor
Andra2 procent908 kronor
Tredje1 procent454 kronor
Fjärde eller fler0 procent0 kronor

Använd gärna vår e-tjänst för att räkna ut din preliminära avgiftlänk till annan webbplats.

Ändra din inkomst

Du är skyldig att ändra inkomst i Dexterlänk till annan webbplats när hushållets inkomst förändras.

Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.

Kontakt

Madelene Sverker

Madelene Sverker

Administratör
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 82
madelene.sverker@vetlanda.se

Telefontid:

  • Tisdag klockan 8–12
  • Onsdag klockan 13–15.30
  • Torsdag klockan 13–15.30

Senast uppdaterad 2017-08-22

Synpunkt Vetlanda