Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Barnomsorg vid föräldraledighet och arbetslöshet

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i familjedaghem upp till 15 timmar/vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande. Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie maxtaxan.

De 15 timmarna fördelas på tre timmar/dag, men förskolechef kan i samråd med vårdnadshavare och personal godkänna andra tider utifrån verksamhetens förutsättningar.

Du ansöker om plats via Dexterlänk till annan webbplats.

Avdrag för allmän förskola

Är ditt barn 3-5 år får du automatiskt avdrag för så kallad allmän förskola. Det innebär att du bara får faktura i juni, juli och augusti. Barn till arbetssökande kan dock inte bara ha allmän förskola eftersom du då inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Allmän förskola under föräldraledighet

Är du föräldraledig kan du istället välja att ha kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring. Den följer grundskolans läsårstider – om skolan har lov så har allmän förskola också lov. Du får då ingen faktura alls. Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra till kostnadsfri allmän förskola om du redan har en plats. Ansöker du om allmän förskola via Dexter ska du ange allmän förskola i kommentarsfältet.

Väljer du att ha ditt barn hemma när du är föräldraledig, garanterar vi att du får tillbaka din plats på samma förskola. Du ska då säga upp platsen och samtidigt meddela oss i kommentarsfältet att du vill ha platsgaranti.

Kontakt

Madelene Sverker

Madelene Sverker

Administratör
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 82
madelene.sverker@vetlanda.se

Telefontid:

  • Tisdag klockan 8–12
  • Onsdag klockan 13–15.30
  • Torsdag klockan 13–15.30

Senast uppdaterad 2017-08-22

Synpunkt Vetlanda