Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) i kommunen

Pedagogisk omsorg innebär att barn i åldern 1-5 år får sin omsorg hemma hos en dagbarnvårdare medan vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Här kan du se de val som finns i kommunen. Du kan läsa mer om respektive pedagogisk omsorg på deras webbplatser.

Pedagogisk omsorg i Vetlanda tätort

Pedagogisk omsorg i övriga delar av kommunen

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-05

Synpunkt Vetlanda