Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Enskilda får starta förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Om verksamheten bedöms uppfylla kvalitetskraven ska kommunen godkänna ansökan och ge bidrag.

Kommunen har riktlinjer för vilka krav som måste vara uppfylldaPDF. Om du vill göra en ansökan fyller du i blanketten för ansökanPDF och skickar in den tillsammans med de bilagor som anges på sista sidan i blanketten. Räkna med en handläggningstid på fyra till fem månader efter det att du skickat in en komplett ansökan.

Bidrag utbetalas efter samma grunder som kommunen själv tillämpar vid fördelning till sin egen verksamhet.

Den som driver fristående verksamhet ska varje år lämna verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse till barn- och utbildningsnämnden. Kommunen gör regelbunden tillsyn av fristående verksamheter.

Kontakt

Ingela Nyberg

Ingela Nyberg

Verksamhetschef förskola
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 51, 070-609 72 51
Ingela.Nyberg@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-06-02

Synpunkt Vetlanda