Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Olika former av barnomsorg

Vetlanda kommun erbjuder olika former av barnomsorg; förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem), nattis och öppen förskola. Särskilda regler gäller för barn till föräldralediga och arbets­sökande samt barn i åldern 3-5 år.

Förskola

Barn som är mellan ett och fem år kan gå i förskola under den tid du som vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Förskolan är en egen skolform som styrs av en läroplan. Här bedrivs undervisning och utbildning av högskoleutbildad personal. Det är i förskolan grunden för ett livslångt lärande läggs. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Förskolornas egna webbplatser

Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Pedagogisk omsorg bedrivs oftast hemma hos en dagbarnvårdare och barngrupperna är mindre. Verksamheten ska stimulera barnens utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Pedagogisk omsorg är ingen skolform och styrs därför inte av läroplan.

Pedagogisk omsorg finns både i kommunal och privat regi i Vetlanda.

Pedagogisk omsorgs egna webbplatser

Kväll-, natt- och helgöppen förskola (nattis)

Vilans förskola i Vetlanda centralort erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger, så kallad obekväm arbetstid. Till obekväm arbetstid räknas vardagar klockan 18–6 och helger från fredag klockan 18 till måndag klockan 6.

Vem har rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid?

  • Barn i åldern 1–13 år med vårdnadshavare/sammanboende som arbetar när ordinarie barnomsorg är stängd.
  • Barn 6–13 år ska ha plats på fritids.
  • Barnen måste vara folkbokförda i Vetlanda kommun.

Förskola och skola för nyanlända elever

Alla nyanlända barn och ungdomar som kommer till Vetlanda ska skolas in på Navet. ​Boka en mötestid via Navets reception på telefon 0383-967 30 eller skicka e-post till navet@vetlanda.se.

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Navet Vetlanda

Telefon: 0383-967 30
navet@vetlanda.se

Besöksadress: Norrvägen 2B i Vetlanda

Öppen förskola

Om du har barn i åldern 0–5 år är du välkommen till Kärnhusets öppna förskola på Kyrkogatan 15 i centrala Vetlanda. Här deltar du och ditt barn gemensamt och får möjlighet att träffa andra barn och vuxna. Den öppna förskolan är en mötesplats där barn tillsammans med föräldrar får möjlighet till social och pedagogisk stimulans. Verksamheten utformas gemensamt av personal och besökare och är avgiftsfri.

Du hittar information om öppet­tider och aktiviteter på öppna förskolans webbplats. Du kan också följa öppna förskolan på Facebook.

Särskilda regler

Om du är föräldraledig eller arbetssökande eller har ett barn i åldern 3-5 år, gäller särskilda regler.

Föräldraledig och arbetssökande

Om du som vårdnadshavare är föräldraledig eller arbetssökande gäller särskilda regler för barnomsorgen.

Ditt barn har rätt att vara på förskolan eller i pedagogisk omsorg upp till 15 timmar/vecka om du är föräldraledig för annat barn, har graviditetspenning eller är arbetssökande. Du betalar avgift för platsen enligt den ordinarie maxtaxan. De 15 timmarna fördelas på tre timmar/dag, men förskolechef kan i samråd med vårdnadshavare och personal godkänna andra tider utifrån verksamhetens förutsättningar.

Du ansöker om plats via Dexter.

Allmän förskola för 3-5-åringar

Här får ditt barn gå från och med den 1 september det år barnet fyller tre år.

Allmän förskola är frivillig, helt gratis och följer skolans läsårstider. Det innebär att barnet går i förskola 15 timmar per vecka under grundskolans läsår. Om skolan har lov så har allmän förskola också lov.

Timmarna förläggs på antingen för- eller eftermiddag, tre timmar per dag. Tiden bestäms av respektive förskola efter samråd med vårdnadshavare och efter förskolans förutsättningar. Lunch serveras inte.

Ansök om allmän förskola via Dexter. Skriv i kommentarsfältet att du önskar allmän förskola. Om du bara vill ha allmän förskola får du ansöka till en förskola. Allmän förskola finns inte inom pedagogisk omsorg.

Du som redan har ditt barn på förskola

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år och redan har plats på förskola har du två möjligheter:

Alternativ 1

Du kan välja att bara ha kostnadsfri allmän förskola. Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra.

Alternativ 2

Du kan behålla din barnomsorgsplats. Då fungerar allt som det gjort innan, men du får en lägre avgift under september-maj. Du har alltså samma schema som tidigare och kan även ha ditt barn på förskolan under skolloven.

För alternativ 2 får du betala avgift hela året, men under september till maj minskar vi avgiften med de 15 timmar per vecka som motsvarar allmän förskola. Om du bara nyttjar upp till 15 timmar per vecka får du ingen räkning alls september-maj.

Under juni, juli och augusti betalar du som väljer alternativ 2 full avgift.

Du som redan har ditt barn i pedagogisk omsorg

Om du är vårdnadshavare till ett barn som är 3–5 år och redan har plats i pedagogisk omsorg kan du behålla din barnomsorgs­plats. Då fungerar allt som det gjort innan, men du får en lägre avgift under september-maj. Du har alltså samma schema som tidigare och kan även ha ditt barn inom den pedagogiska omsorgen under skolloven.

Du betalar avgift hela året, men under september till maj minskar vi avgiften med de 15 timmar per vecka som motsvarar allmän förskola. Om du bara nyttjar upp till 15 timmar per vecka får du ingen räkning alls september-maj.

Under juni, juli och augusti betalar du full avgift.

Föräldraledighet och allmän förskola

Är du föräldraledig kan du välja att ha kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring. Den följer grundskolans läsårstider – om skolan har lov så har ditt barn också lov. Du får då ingen faktura alls. Kontakta barn- och utbildningskansliet för att ändra till kostnadsfri allmän förskola om du redan har en plats. Ansöker du om allmän förskola via Dexter ska du ange allmän förskola i kommentarsfältet.

Arbetssökande och allmän förskola

Som arbetssökande kan du inte välja kostnadsfri allmän förskola för din 3-5-åring eftersom du ska kunna ta jobb med kort varsel. Utan barnomsorgs­plats står du inte till arbetsmarknadens förfogande. Du får avdrag för allmän förskola september-maj.