Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Förskoleklass och grundskola

I Vetlanda kommun kan du som förälder tillsammans med ditt barn välja den förskoleklass eller grundskola som du tycker passar ditt barn bäst.

Förskoleklass

Barnens börjar förskoleklass på hösten samma år de fyller sex år. Att gå i förskoleklass är från och med höstterminen 2018 obligatoriskt.

Förskoleklasserna finns i grundskolans lokaler.

I början på året får alla sexåringar ett brev hem med erbjudande om skolplacering utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor. I brevet som skickas ut får du ett så kallat placerings­erbjudande. På den anvisade skolan är barnet garanterad en plats. Du som vårdnadshavare kan ansöka om att byta skola i mån av plats.

I förskoleklassen prioriteras utvecklande lek och språklig träning. Barnet går i skolan fyra dagar i veckan, totalt 525 timmar per år. Förskoleklassen är gratis och verksamheten följer läroplanen.

Grundskolor i Vetlanda centralort

Varje barn blir placerad i grundskolan utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor. Det finns möjlighet att byta skola.

Varje skola har sin egen hemsida.

Grundskolor i övriga kommunen

Varje barn blir placerad i grundskolan utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor. Det finns möjlighet att byta skola.

Varje skola har sin egen hemsida.

Byte till annan skola i kommunen

Varje barn blir placerad i grundskolan utifrån upptagningsområde, det vill säga var barnet bor.

På grund av omfattande om- och tillbyggnader på Mogärdeskolan, Landsbro skola och Withalaskolan är möjligheten att byta skola begränsad just nu och det krävs synnerliga skäl.

Skolbyte av andra skäl än flytt sker normalt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin. Innan beslut fattas kommer rektor att bjuda in dig till ett möte för att diskutera bytet. Det är grundskolechefen som beslutar om skolbyte.

Byte till skola i annan kommun eller fristående skola

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommunöppnas i nytt fönster.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Nyinflyttad

Om du ska flytta till Vetlanda kommun och har barn i skolåldern, behöver du meddela oss så vi kan placera barnet i en skola.

Förskola och skola för nyanlända elever

Alla nyanlända barn och ungdomar som kommer till Vetlanda ska skolas in på Navet. ​Boka en mötestid via Navets reception på telefon 0383-967 30 eller skicka e-post till navet@vetlanda.se.

På Navet förbereder vi barn och ungdomar för skolstart genom att kartlägga skol­bakgrund och de kunskaper som barnet har med sig. Barnen och ungdomarna är på Navet i 4-8 veckor för att sedan börja på någon av Vetlanda kommuns förskolor och skolor.

Navet Vetlanda

Telefon: 0383-967 30
navet@vetlanda.se

Besöksadress: Norrvägen 2B i Vetlanda

Lov- och läsårstider

Läsåret 2017/2018

Hösttermin 23 augusti – 22 december 2017

 • Lov 19 september
 • Höstlov 30 oktober – 3 november (vecka 44)
 • Lov 24 november

Vårtermin

Grundskolan 10 januari – 15 juni 2018
Gymnasieskolan 9 januari – 15 juni 2018

 • Lov 26 januari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 12–16 februari (vecka 7)
 • Påsklov 3–6 april (vecka 14)
 • Lov 11 maj
 • Lov 30 april

Läsåret 2018/2019

Hösttermin 22 augusti – 21 december 2018

 • Lov 19 september
 • Höstlov 29 oktober – 2 november (vecka 44)
 • Lov 27 november

Vårtermin

Grundskolan 9 januari till 14 juni 2019
Gymnasieskolan 8 januari till 14 juni 2019

 • Lov 25 januari – endast gymnasieskolan
 • Sportlov 11–15 februari (vecka 7)
 • Påsklov 15–18 april (vecka 16)
 • Lov 22 mars
 • Lov 31 maj