Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Förskoleklass

Förskoleklass är en frivillig skolform för sexåringar och fungerar som en övergång mellan förskola och skola. Alla blivande sexåringar erbjuds att gå i förskoleklass och det är avgiftsfritt.

I förskoleklassen prioriteras utvecklande lek och språklig träning. Barnet går i skolan fyra dagar i veckan, totalt 525 timmar per år.

Förskoleklassen ska vara en trygg och kreativ miljö där varje barn kan utveckla en positiv självkänsla. Genom samarbete med grundskolans årskurs ett förbereds barnen på ett bra sätt inför skolstarten.

I början på året får alla sexåringar ett brev hem med erbjudande om skolplacering utifrån upptagningsområde, det vill säga utifrån var barnet bor.

Resa till och från skolan

Om du bor mer än två kilometer från närmsta skola får barnet skolskjuts. Rätten till skolskjuts gäller mellan hem och skola, inte till och från fritidshemmet. Om ditt barn till exempel är på fritidshemmet på morgonen men inte på eftermiddagen, får barnet skolskjuts hem från skolan men inte till skolan på morgonen.

Väljer du en skola utanför ditt upptagningsområde har du inte rätt till skolskjuts.

Om du vill byta skola

Om du hellre vill att ditt barn går i en annan kommunal skola eller en fristående skola, ska du ansöka om byte. Varje skola har olika förutsättningar och det finns därför olika gränser för hur många elever man kan ta emot för att kunna ge alla elever bästa möjliga förutsättningar.

Det är grundskolechefen som fattar beslut om byte till annan kommunal skola.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Ansöka om byte av kommunal skola
Kontakt

Helene Jonsson

Helene Jonsson

Grundskolechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 29, 070-249 20 52
helene.jonsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Navigera vidare

Synpunkt Vetlanda