Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Fritidshem

Fritidshemmens lokaler finns i anslutning till skolorna. Ditt barn kan vara på fritidshemmet före och efter skoltid samt lovdagar.

Ditt barn har rätt till plats i fritidshem när det börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år under den tid som du som förälder arbetar eller studerar.

Du kan välja att ha fritidsplats året runt eller bara på loven. Om man bara vill ha fritids på skolloven så måste man boka och betala för platsen minst sex månader.

Fritidshemmens uppdrag

Fritidshemmen ska tillsammans med skolan stimulera barnens utveckling och lärande, erbjuda en meningsfull fritid och främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Ansök om plats

Du ansöker om plats på fritidshem via Dexterlänk till annan webbplats. Du behöver inga inloggningsuppgifter för att ansöka.

Alla som söker fritidshem får plats. Vi behöver en visss handläggningstid så ju tidigare du meddelar oss desto bättre är det för vår planering. Först får du ett platserbjudande via brev. Skriv under och skicka tillbaka det. När vi får tillbaka det kan ditt barn börja på fritids.

Om du är på väg att flytta till Vetlanda kommun kan du ansöka om plats redan innan du flyttat hit.

Byta plats

Om du av någon anledning vill byta fritidshem för ditt barn ska du göra en ny ansökan.

Säga upp plats

Om du inte längre vill ha kvar din fritidsplats, måste du säga upp platsen via Dexterlänk till annan webbplats - inloggningsuppgifter krävs. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag din uppsägning kommit in till oss. Du betalar avgift under uppsägningstiden.

Om du är eller blir sjuk, föräldraledig eller arbetssökande

Barn till arbetssökande, föräldralediga eller vårdnadshavare med havandeskapspenning har inte rätt till plats i fritidshem.

Barn som har plats på fritidshem får behålla sin plats månaden ut om föräldern blir arbetslös. Informera fritidshemmet snarast och säg upp platsen via Dexterlänk till annan webbplats.

Om du själv blir sjukskriven har du rätt att behålla platsen i fritidshem. Ordinarie schema gäller så långt det är möjligt.

Vid akut sjukdom har familjen möjlighet till utökad tid utöver schemat, men får sedan återgå till ordinarie schematider. En dialog förs med rektor.

Kontakt

Madelene Sverker

Madelene Sverker

Administratör
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 82
madelene.sverker@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-05

Synpunkt Vetlanda