Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Avgift fritidshem

Du betalar en månadsavgift för din plats i fritidshem. Avgiften grundas på ditt hushålls inkomst före skatt och du ansvarar för att meddela ändrad inkomst.

Eftersom vi reserverar en plats åt ditt barn hela året är avgiften uppdelad på årets tolv månader. Du får alltså räkning även på sommaren. Uppsägningstiden är två månader och du betalar avgift under den tiden oavsett om du använder platsen eller inte.

 • Avgiften grundas på hela hushållets bruttoinkomst, även om inte båda är barnets vårdnadshavare.
 • Högsta avgiftsgrundande inkomst för 2017 är 45 390 kronor.
 • Du är skyldig att ändra inkomst i Dexterlänk till annan webbplats när hushållets inkomst förändras.
 • Vi begär då och då in inkomstuppgift. Då måste du lämna inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året. 

Du kan göra en prelimär beräkning av din avgiftlänk till annan webbplats.

Inkomsttaket indexregleras varje år, vilket gör att avgiften ändras.

Maxtaxa 2017

Barn

Procent av inkomst

Maxavgift/månad

Första (yngsta)

2 procent

908 kronor

Andra

1 procent

454 kronor

Tredje

1 procent

454 kronor

Fjärde eller fler

0 procent

Ingen avgift

Avgift för fritidshem bara på skolloven – skollovsplats

Har du bara behov av fritidsplats under skolloven, kan du ansöka om så kallad skollovsplats som kan användas på skollov och studiedagar. Du ansöker om skollovsplats i Dexterlänk till annan webbplats. Skollovsplats söks för minst ett halvår. Det betyder också att du betalar skollovsavgift i minst sex månader.

Avgiften är 0,8 procent av inkomsten för första, andra och tredje barnet. För 2016 blir maxavgiften 350 kronor per barn och månad. För fjärde barnet eller fler så betalar du ingen avgift.

Ändra din inkomst

Du är skyldig att ändra inkomst i Dexterlänk till annan webbplats när hushållets inkomst förändras.

Då och då begär vi in en inkomstuppgift av alla som har plats. Då måste du lämna din inkomstuppgift oavsett om du ändrat eller lämnat uppgift tidigare under året.

Detta räknas som inkomst

 • Lön före skatt samt andra ersättningar i anslutning till anställning.
 • Sjukpenning/sjukpension och föräldrapenning.
 • Arbetslöshetsersättning/kontant arbetsmarknadsstöd, utbildningsbidrag för arbetsmarknadsutbildning.
 • Pension (inte barnpension).
 • Vårdbidrag för barn, arvodesdelen. Ersättning för merutgifter ska inte tas med.
 • Dagpenning vid reputbildning med mera.
 • Familjebidrag i form av familjepeng.
 • Livränta (vissa undantag finns).
 • Övriga skattepliktiga förmåner.
 • För egna företagare räknas överskott i näringsverksamhet enligt inkomstlagen. I det fall inkomsten varierar månad för månad ska den sammanlagda inkomsten för en period dividerat med antal månader redovisas.

Om barnet är ledigt, exempelvis på sommaren

Du betalar avgift för att ditt barn har tillgång till en fritidshemsplats. Det betyder att du betalar även de perioder ditt barn är ledigt.

Om det är helgdagar eller lov när du egentligen skulle ha haft fritidsplats, så ger det inte rätt att nyttja mer tid vid ett annat tillfälle. Inte heller om du har semester eller om ditt barn är sjukt ger det rätt att nyttja mer tid vid ett anat tillfälle.

Om barnets vårdnadshavare inte bor ihop

Om barnets vårdnadshavare flyttar isär och barnet får ett växelvis boende finns det två alternativ eftersom det alltid bara kan finnas en räkningsmottagare för en fritidshemsplats.

 1. Ni fortsätter att ha en enda gemensam fritidshemsplats för barnet. Räkningen går till den vårdnadshavare där barnet är folkbokfört, och det är också den enda som kan logga in och ändra schema och säga upp platsen. Avgiften grundas på räkningsmottagarens hushålls inkomst. Hur ni delar upp avgiften mellan er sköter ni själva.
 2. Ni väljer att ta varsin fritidshemsplats för barnet. Avgiften grundas på era nya hushålls inkomst. Ni får varsin inloggning och kan båda två ändra tider och säga upp er plats utan att det påverkar den andra vårdnadshavaren. Avgiften blir inte mindre bara för att det är samma barn som har två platser.

Kontakt

Madelene Sverker

Madelene Sverker

Administratör
BU Kansliet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-972 82
madelene.sverker@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-07-06

Synpunkt Vetlanda