Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Byte av skola

Utgångspunkten är att det är du som förälder som tillsammans med ditt barn väljer den grundskola som du tycker passar ditt barn bäst. Just nu är möjligheten att byta skola begränsad och synnerliga skäl krävs.

Vill du byta till en skola i en annan kommun, använder du blanketten för att ansöka om skola i annan kommunPDF.

Vill du byta till en fristående skola, kontaktar du den aktuella skolan direkt.

Byta till annan kommunal skola inom kommunen

Vill du byta till en annan kommunal skola, fyller du i nedanstående ansökan. Det är grundskolechefen som fattar beslut om byte till annan kommunal skola. Tänk på att rätten till skolskjuts bara gäller till skolan i elevens upptagningsområde.

Just nu begränsade möjligheter att byta skola

På grund av de omfattande om-/tillbyggnader på Mogärdeskolan, Landsbro skola och Withalaskolan är möjligheten att välja skola just nu begränsad. Synnerliga skäl krävs för att skolbyte ska beviljas.

Byte av skola sker vid terminsstart

Skolbyte av andra skäl än flytt sker normalt i samband med terminsstart och inte mitt under pågående termin. Innan beslut fattas kommer rektor att bjuda in dig till ett möte för att diskutera bytet.

Ansöka om byte av kommunal skola
Kontakt

Lina Svahn

Lina Svahn

Skoladministratör
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-965 15
lina.svahn@vetlanda.se

Helene Jonsson

Helene Jonsson

Grundskolechef
BU Chef/Adm pers, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 29, 070-249 20 52
helene.jonsson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-09

Synpunkt Vetlanda