Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett bidrag för dig som på grund av lång resväg måste bosätta dig på skolorten. Det är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor.

Det finns två typer av bidrag för inackordering, kommunalt och statligt inackorderingstillägg.

Kommunalt inackorderingstillägg kan ges till dig som studerar inom det offentliga skolväsendet, det vill säga på kommunala gymnasieskolor/gymnasiesärskolor, vilket inkluderar riksrekryterande skolor.

Ansökan om inackorderingstilläggPDF ska göras läsårsvis hos hemkommunen, i anslutning till höstterminens start. Ansökan ska vara inlämnad senast 31 augusti.

Statligt inackorderingstillägg kan ges om du studerar utanför det offentliga skolväsendet på fristående gymnasieskolor/gymnasiesärskolor och så kallade kompletterande skolor/utbildningar. Det statliga inackorderingstillägget söks hos CSNlänk till annan webbplats.

Kontakt

Ewa Andreasson

Ewa Andreasson

Skoladministratör
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 59
ewa.andreasson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-10-02

Synpunkt Vetlanda