Vetlanda
Huvudmeny
Lyssna

Särskola

I särskolan arbetar vi med att ge de utbildningar, erfarenheter, utmaningar och den trygghet som eleverna har rätt till och behöver. Särskolan finns idag på Tomaslundsskolan, Withalaskolan, Mogärdeskolan och Njudungsgymnasiet.

Grundsärskola och träningsskola

Undervisningen i särskolan utgår från den läroplan som gäller för respektive åldersgrupp och skolform. Inom grundsärskolan finns också inriktningen träningsskola. I grundsärskolan undervisas eleverna i stort sett i samma ämnen som i grundskolan. I träningsskolan arbetar vi med undervisning i ämnesområden, som kommunikation, vardagsaktiviteter med mera.

Särskolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling så de utvecklas i sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt. Det är också möjligt för en elev att följa grundsärskolans läroplan, men gå i ordinarie grundskolan. Rektorn på grundskolan ansvarar då för att en elev som är mottagen i grundsärskolan får sin utbildning utifrån de bestämmelser som gäller för grundsärskolan.

På Withalaskolan och Mogärdeskolan har vi samverkansklasser där elever som följer särskolans timplan läser tillsammans med elever som går i grundskolan.

Gymnasiesärskola

Inom gymnasiesärskolan kan eleverna studera följande program:

  • Fastighet
  • Anläggning och byggnation
  • Hotell, restaurang och bageri
  • Estetiska verksamheter
  • Administration, handel och varuhantering
  • Individuellt program

Gymnasiesärskolan har en nära samverkan med gymnasieskolans nationella program. Vårt mål är förbereda eleverna för livet efter gymnasieskolan.

För elever som vill fortsätta studera erbjuder Vetlanda Lärcentrum särskild utbildning för vuxna.

Mottagande i särskolan

Det är viktigt att de elever som har rätt till särskola får den möjligheten. Därför görs en noggrann utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att bli mottagen i särskolan. I utredningen ingår fyra bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

Utredningen görs i samråd med vårdnadshavarna.

Med kunskap, hjärta och kraft

Särskolans verksamhet ska präglas av kunskap till varje elev utifrån dennes förutsättningar och den som möter oss på särskolan ska uppleva att vi har mycket goda kunskaper om det vi arbetar med.

För att kunna ta till sig ny kunskap och nya erfarenheter så behövs trygghet. För att känna oss trygga behöver vi alla känna att vi möts av empati och omsorg. Därför ska särskolan präglas av ett stort hjärta. När vi arbetar tillsammans och möter livet så som det faktiskt är, kan det vara arbetsamt. Därför behövs uthållighet, tålamod och kraft. Det kan vi få när vi arbetar förtroendefullt tillsammans.

Kontakt

Stefan Elg

Stefan Elg

Rektor
Njudungsgymnasiet, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-975 82
Stefan.Elg@vetlanda.se

Tomas Halldin

Rektor Särskola
Grundskoleområde, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-976 10, 072-141 02 82
tomas.halldin@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-17

Synpunkt Vetlanda