Kontakt
Dela
Lyssna
Vetlanda
Kontakt
Dela
Lyssna

Särskola

I särskolan arbetar vi med att ge de utbildningar, erfarenheter, utmaningar och den trygghet som eleverna har rätt till och behöver.

Vilka elever har rätt till särskola?

Det är viktigt att de elever som har rätt till särskola får den möjligheten. Därför görs en noggrann utredning av eleven innan han eller hon får erbjudande om att bli mottagen i särskolan. I utredningen ingår fyra bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

Utredningen görs i samråd med vårdnadshavarna. Även om kommunen ger barnet rätt att gå i särskola, har du som vårdnadshavare möjlighet att tacka nej. Då får barnet gå i den vanliga grundskolan, och skolan ska då anpassa undervisningen efter barnets behov.

Grundsärskola och träningsskola

Grundsärskolans uppdrag är att bidra till elevernas utveckling så att de utvecklas i sina kunskaper och förmågor så långt som möjligt. Undervisningen utgår från grundsärskolans läroplan.

Inom grundsärskolan finns en inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är till för de elever som inte kan tillgodogöra sig hela, eller delar av, utbildningen i ämnen. I träningsskolan arbetar vi med undervisning i ämnesområden, som kommunikation, vardagsaktiviteter med mera.

Tomaslundsskolan finns träningsskola årskurs 1-6.

Withalaskolan, Mogärdeskolan finns samverkansklasser där elever från grundsärskola och grundskola läser tillsammans.

Träningsskola årskurs 7-9 finns på Njudungsgymnasiet.

Det är också möjligt för en elev att följa grundsärskolans läroplan, men gå i ordinarie grundskolan.

Gymnasiesärskola

Inom gymnasiesärskolan kan eleverna studera följande program:

Gymnasiesärskolan har en nära samverkan med gymnasieskolans nationella program. Vårt mål är förbereda eleverna för livet efter gymnasieskolan.