Vetlanda
Huvudmeny
Hem
Lyssna

Svenska för invandrare, Sfi

Vetlanda Lärcentrum erbjuder utbildning för dig som är ny i Sverige oavsett om du kommit som invandrare eller flykting. Det spelar ingen roll vilken skolbakgrund du har eller vilket land du kommer ifrån. Våra utbildningar är till för alla.

Utbildning i svenska för invandrare (Sfi)

Utbildning i svenska för invandrarelänk till annan webbplats ger grundläggande kunskaper i det svenska språket. Sfi består av tre spår och fyra delkurser (A, B, C och D) som bygger på varandra och är för deltagare med olika mål och förutsättningar. Efter varje delkurs får du betyg.

Läs- och skrivinlärning

Vetlanda Lärcentrum erbjuder läs- och skrivinlärning för dig som har kort eller ingen utbildning i svenska. Vi hjälper även dig som inte behärskar läs- och skrivfärdigheten fullt ut.

Samhällsorientering

Samhällsorienteringlänk till annan webbplats erbjuds nyanlända svenskar med etableringsplan. Du får utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Utbildningen sker på ditt modersmål eller på lätt svenska.

Kontakt

Liselott Andersson

Liselott Andersson

Verksamhetsutvecklare
Vetlanda Lärcentrum, Barn och Utbildning
Telefon: 0383-966 77, 072-528 71 41
liselott.andersson@vetlanda.se

Senast uppdaterad 2017-05-30

Synpunkt Vetlanda